Szczęśliwe numery: 11 28

Praktyki

Administrator 11 marca 2022, 18:29

Terminy praktyk zawodowych
Klasa III B 06.05 – 31.05.2024, D. Śnioszek
Klasa III D 06.05 – 31.05.2024, L. Jankowska
Klasa III G 15.01 – 09.02.2024, P. Gorzelańczyk
Klasa III M 15.01 – 09.02.2024, M. Zatylny
Klasa IV B 06.05 – 31.05.2024, E. Pawelec
Klasa IV D 06.05 – 31.05.2024, L. Jankowska
Klasa IV G 06.05 – 31.05.2024, D. Syrek
Klasa IV I 06.05 – 31.05.2024, K. Kołodziejczak
Klasa IV M 06.05 – 31.05.2024, K. Papieska
Program praktyki zawodowej dla Technikum Fotografii i Multimediów
Regulamin praktyki zawodowej dla Technikum Fotografii i Multimediów
Dzienniczek praktyki zawodowej dla zawodu technik ekonomista
Program praktyki zawodowej dla technik ekonomista klasa II
Program praktyki zawodowej dla technik ekonomista klasa IIIB
Program praktyki zawodowej dla technik ekonomista klasa 4BP
Dzienniczek praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik informatyk – klasa 2G
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik informatyk – klasa 3G
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik informatyk – klasa 4G
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik informatyk – klasa 3IP
Program praktyki zawodowej dla technik reklamy klasa 4DP
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik fotografii i multimediów na rok 2023/2024 klasa 3M
Program praktyki zawodowej w zawodzie technik reklamy na rok 2022/23 klasa 3D
Kryteria oceny praktyki zawodowej