Szczęśliwe numery: 17 28

Kadra kierownicza

Administrator 12 marca 2022, 14:00

KADRA KIEROWNICZA W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE

DYREKTOR SZKOŁY: MAGDALENA MICHALSKA

WICEDYREKTORZY SZKOŁY: MAŁGORZATA NAHAJOWSKA-STADNIK, AGATA MADEJ

KIEROWNIK INTERNATU: HENRYK LISZKIEWICZ

KADRA POMOCNICZA

PEDAGOG SZKOLNY: MAGDALENA WIZA

PEDAGOG SPECJALNY: KATARZYNA POŁYNIAK, MAGDALENA ARMUSZEWSKA

PSYCHOLOG: DOMINIKA ARMUSZEWSKA

REWALIDACJA: KATARZYNA POŁYNIAK

STRONA INTERNETOWA: PAWEŁ DISTERHEFT

PIELĘGNIARKA SZKOLNA:

MIROSŁAWA WRÓBEL

ADMINISTRACJA:

GŁÓWNY KSIĘGOWY: MAGDALENA KOSMATKA

KADROWA: EWA BEŁKA

SEKRETARZ: KATARZYNA GOŁEMBKA

INTENDENT: BARBARA WOJTUŚCISZYN