Szczęśliwe numery: 11 28

Edukacyjny Program Ekologiczny EKOnomik

Administrator 5 września 2023, 14:41

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile ZSE Piła dzięki dofinansowaniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu doposażone będą 2 pracownie ekologiczno-dydaktyczne
– w pomoce dydaktyczne do edukacji ekologicznej młodzieży w zakresie ochrony powietrza, wód, ziemi i bioróżnorodności oraz gospodarki odpadami,
– w sprzęt i oprogramowanie niezbędne do zrealizowania przez uczniów programu edukacyjnego i pokazów dydaktycznych dla mieszkańców powiatu.
Projekt polega na realizacji Edukacyjnego Programu Ekologicznego i pokazów dydaktycznych dla mieszkańców powiatu pilskiego przez uczniów klas reklamy, fotografii i multimediów pod hasłem EKOnomik.
Uczniowie w ramach tego projektu zrealizują m.in;
– multimedialną i plakatową akcję edukacyjną
– cykl spotkań o tematyce proekologicznej przeznaczony dla różnych grup wiekowych,
– pokazy filmów, spotów i prezentacji wykonanych przez uczniów ZSE,
– wystawę Fotograficzną,Turniej EKOgier planszowych.
Wartość projektu: 150 813,62 zł
Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu: 114 600,07 zł.
Czas realizacji programu: wrzesień 2023 – wrzesień 2024 r.