Szczęśliwe numery: 11 28

Harmonogram wywiadówek

Administrator 10 marca 2022, 19:57

WYWIADÓWKI
Dla rodziców klas I-V 14 września 2023 godzina

klasy V – (16.30 – 18.00) Aula – matury
+ 17.00-18.00 wywiadówka

klasy I-IV – (18.00 – 19.00)

Dla rodziców klas I-V 11 kwietnia 2024

klasy V – (17.00 – 18.00)

klasy I-IV – (18.00 – 19.00) konsultacje

Dla rodziców klas I-IV 25 kwietnia 2024 godzina 18.00 (RR)