Szczęśliwe numery: 17 28

Biblioteka

Administrator 12 marca 2022, 08:02

Biblioteka szkolna jest wielofunkcyjnym, interdyscyplinarnym kompleksem dydaktycznym – miejscem propagowania i rozwoju kultury informacyjnej szkoły. Nasz księgozbiór liczy ponad 20 000 woluminów i dostępny jest w formie katalogu online. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism oraz z multimedialnego centrum informacji. W bibliotece pracują: mgr Barbara Chlebek oraz mgr Iwona Bryłka-Płaczek.

Kontakt
Telefon: (067) 212-34-32
Adres e-mail: biblioteka@zse.pila.pl
Biblioteka szkolna funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00