Egzamin maturalny

Administrator 11 marca 2022, 11:05

PDF HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2023
PDF Terminy przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz maturalnych w 2023 roku
PDF Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
PDF Komunikat dyrektora CKE o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
PDF Komunikat dyrektora CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2023 roku
PDF Komunikat dyrektora CKE w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r.
PDF Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego
PDF Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2021 r. w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023
  Centralna Komisja Egzaminacyjna
  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna