Prawo szkolne

Administrator 12 marca 2022, 07:43

PDF Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
PDF Tryb i procedury oceny zachowania ucznia
PDF Regulamin studniówki
PDF Program wychowawczo – profilaktyczny
PDF Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego