Szczęśliwe numery: 17 28

Prawo szkolne

Administrator 12 marca 2022, 07:43

PDF Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
PDF Tryb i procedury oceny zachowania ucznia
PDF Program wychowawczo – profilaktyczny
PDF Uchwała nr 15/2023-2024 RP ZSE w Pile z 13 września 2023 r. w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
PDF Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego