Kalendarz

Administrator 11 marca 2022, 18:42

L.p. WYDARZENIE TERMIN UWAGI
1. Rok szkolny 01.09.2021 do 31.08.2022  
2. Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny 30 sierpnia 2021 godz. 8.00  
3. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01 września 2021 r.  
SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY sesja zimowa DO 15.09. 2021 r.
4. Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja roku szkolnego 15 września 2021 r.(środa) Godz.15. 40
5. Zajęcia dydaktyczne
Klasy IV pierwsze półrocze 1.09.2021-10.12.2021  
Klasy IV drugie półrocze 13.12.2021-29.04.2022  
Klasy I-III pierwsze półrocze 1.09.2021-16.01.2022  
Klasy I-III drugie półrocze 31.01.2022- 24.06.2022  
6. Terminy wystawiania ocen za pierwsze półrocze:
Wystawienie ocen klas IV 10.12.2021 Godz.15.00
Rada klasyfikacyjna kl. IV 15.12.2021 Godz.15.30
Wystawienie ocen klas I-III 05.01.2022 Godz.15.00
Rada klasyfikacyjna kl. I-III 12.01.2022 Godz.15.30
7. Analiza pracy szkoły za I półrocze –zebranie RP 9.02.2022 Godz.15.30
SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY sesja letnia 7.02.2022 r.
8. Terminy wystawiania ocen za drugie półrocze klasy IV
Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej i ocenie nagannej zachowania, propozycje ocen 25.03.2022 Godz.15.00
Wystawienie ocen 18.04.2022 Godz.15.00
Rada klasyfikacyjna kl. IV 25.04.2022 Godz.15.30
9. Terminy wystawiania ocen za drugie półrocze klasy I-III
Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej i ocenie nagannej zachowania, propozycje ocen 20.05.2022 Godz.15.00
Wystawienie ocen 15.06.2022 Godz.15.00
Rada klasyfikacyjna kl. I-III 20.06.2022 Godz. 8.00
10. Dzień sportu 20.06.2022 Godz.11.00
11. Analiza pracy szkoły za II półrocze zebranie RP 26.08.2022 Godz. 8.00
12. Rada rozpoczynająca rok szkolny 2021/2022 30.08.2022 Godz. 8.00
13. Przerwy i ferie świąteczne w nauce
Święto Niepodległości Polski 11.11.2021
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2021
Święto Trzech Króli 6.01.2022
Ferie zimowe 17-28.01.2022
Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022
Święta majowe 1-3.05.2022
Zakończenie klas IV 29.04.2022
Święto Bożego Ciała 16.06.2022
Zakończenie klas I-III 24.06.2022
Ferie letnie 27.06.-31.08. 2022
Studniówka klas maturalnych Data w późniejszym terminie
14. WYWIADÓWKI I KONSULTACJE
DLA RODZICÓW KLAS I-IV 16.09.2021 GODZINA 17.30
DLA RODZICÓW KLAS I-IV 18.11.2021 GODZINA 17.30
DLA RODZICÓW KLAS IV 24 MARCA 2022 GODZINA 17.30
DLA RODZICÓW KLAS I-III 19.05.2022 GODZINA 17.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW I-IV 24.02 2022 GODZINA 17.30
KONSULTACJE DLA RODZICÓW I-III 21.03.2022 GODZINA 17.30
15. DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021
Piątek po DEN 15.10.2021 (1 dzień)
Egzamin maturalny pisemny 4-6.05.2021 (3 dni)
Piątek po Bożym Ciele 17.06.2022 (1 dzień)
Piątek po Trzech Królach 7.01.2022 (1 dzień)
Dzień Flagi 2.05.2022 (1 dzień)
Piątek po 11 listopada 12 listopada (1 dzień)
Egzamin pisemny zawodowy w sesji zimowej 11.01.2022 (PP2017) (1 dzień)
Egzamin pisemny zawodowy w sesji letniej 2-7.06.2022 (PP2019) (1 dzień)
16. Terminy egzaminów zawodowych
Sesja zimowa (PP2017)
Część pisemna 11.01.2022
Część praktyczna 10.01-06.02.2022
Sesja letnia (PP 2017)
Część pisemna 21.06.2022
Część praktyczna 22.06-06.07.2022
17. Sesja zimowa (PP2019)
Część pisemna 11-15.01.2022
Część praktyczna 10-23.01.2022
Sesja letnia (PP 2019)
Część pisemna 2-7.06.2022
Część praktyczna 1-19.06.2022
18. Terminy laboratoriów zawodowych
Klasa III B gr. I 23.05.-27.05.2022 (ZSE)
Klasa III B gr. II 30.05.-03.06.2022 (ZSE)
Klasa III D 21.02.-25.02.2022 (ZSE)
Klasa III G gr. I 23.05-27.05.2022 (ZST)
Klasa III G gr. II 30.05.-03.06.2022 (ZST)
19. Terminy praktyk zawodowych
Klasa III B 02.05-21.05.2022
Klasa III D 02.05.-28.05.2022
Klasa III G 28.02-25.03.2022
Klasa III bp 02.05.-28.05.2022
Klasa III dp 02.05.-28.05.2022
Klasa III gp 31.01.-25.02.2022
Klasa III ip 02.05.-28.05.2022