Kalendarz

Administrator 11 marca 2022, 18:42

L.p. WYDARZENIE TERMIN UWAGI
1. Rok szkolny 01.09.2022 do 31.08.2023  
2. Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny 30 sierpnia 2022 godz. 8.00  
3. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 01 września 2022 r.  
SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY SESJA ZIMOWA DO 15.09.2022
4. Zebranie Rady Pedagogicznej-organizacja roku szkolnego 14 września 2022 r.

(środa LEKCJE SKRÓCONE)

Godz.

15.45

5. Zajęcia dydaktyczne
Klasy IV po gimnazjum

pierwsze półrocze

1.09.2022-09.12.2022  
            Klasy IV po gimnazjum

                 drugie półrocze

12.12.2022-28.04.2023  
Klasy I-IV po podstawówce pierwsze półrocze 1.09.2022-27.01.2023  
Klasy I-IV po podstawówce drugie półrocze 13.02.2023- 23.06.2023  
6. Terminy wystawiania ocen za pierwsze półrocze:
Wystawienie ocen klas IV po gimnazjum 09.12.2022 Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna kl. IV po gimnazjum 14.12.2022 Godz.

15.45

Wystawienie ocen klas I-IV

po podstawówce

20.01.2023 Godz. 17.00
Rada klasyfikacyjna kl. I-IV

po podstawówce

25.01.2023 Godz.

15.45

7. Analiza pracy szkoły za I półrocze –zebranie RP 22.02.2023 Godz.

15.45

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY SESJA LETNIA DO 7.02.2023 r.
 

 

 

  8.

Terminy wystawiania ocen końcoworocznych klasy IV po gimnazjum
Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej i ocenie nagannej zachowania, propozycje ocen, ocen zachowania. 17.03.2023 Godz.

17.00

Wystawienie propozycji ocen i ocen zachowania 05.04.2023 Godz.

17.00

Wystawienie ocen 21.04.2023 Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna kl. IV po gimnazjum 25.04.2023 Godz.

15.45

 

 

9.

Terminy wystawiania ocen końcoworocznych klasy I-IV (po podstawówce)
Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej i ocenie nagannej zachowania, 19.05.2023 Godz.

17.00

Propozycje ocen i ocen zachowania 30.05.2023 Godz.

17.00

Wystawienie ocen 16.06.2023 Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna kl. I-IV 19.06.2023 Godz. 12.00
10. Dzień sportu 19.06.2023 Godz.

8.00

11. Analiza pracy szkoły za II półrocze zebranie RP 28.08.2023 Godz.

8.00

12. Egzaminy poprawkowe 29.08.2023 Od 8.00
13. Rada rozpoczynająca rok szkolny 2023/2024 30.08.2023 Godz.

8.00

 

 

 

 

 

 

 

14.

Przerwy i ferie świąteczne w nauce
Święto Niepodległości Polski 11.11.2022 (piątek)
Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12.2022
Święto Trzech Króli 6.01.2023 (piątek)
Ferie zimowe 30.01.–12.02.2023
Wiosenna przerwa świąteczna 06.04-11.04.2023
Święta majowe 1-3.05.2023
Zakończenie klas IV (po gimnazjum) 28.04.2023
Święto Bożego Ciała 08.06.2023 (czwartek)
Zakończenie klas I-IV 23.06.2023
Ferie letnie 26.06.-31.08. 2023
Studniówka klas maturalnych 27.01.2023
 

 

 

15.

WYWIADÓWKI
DLA RODZICÓW KLAS I-IV 15.09.2022 GODZINA 17.30
DLA RODZICÓW KLAS IV (po gim) 16 MARCA 2023 GODZINA 17.30
DLA RODZICÓW KLAS I-IV (po podst.) 11.05.2023 GODZINA 17.30(RR)
 

 

 

 

 

16.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2022 (piątek)
Poniedziałek przed 1 listopada 31.10.2022 (1 dzień)
Egzamin maturalny pisemny 4,5 i 8.05.2023 (3 dni)
Piątek po Bożym Ciele 09.06.2023 (1 dzień)
Dzień Flagi 2.05.2023 (1 dzień)
Przygotowanie zakończenia roku 20 .06.2023 (1 dzień)
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22.12.2022 (1 dzień)
Egzamin pisemny zawodowy w sesji zimowej 13.01.2023 r. (1 dzień)
Egzamin pisemny zawodowy w sesji letniej 5.06.2023 r. (1 dzień)
 

 

 

17.

Terminy egzaminów zawodowych
Sesja zimowa (PP 2019)
Część pisemna 13.01.2023 r.
Część praktyczna 10.01.2023 INF 03 (IV G)

17.01.2023 PGF.08 (IV D) i EKA.05 (IV B)

Poprawki EE.09, EKA.04, PGF.07, INF.02
 

 

18.

Sesja letnia (PP2019)
Część pisemna 5.06.2023 r.
Część praktyczna 02.06.2023 r.INF.02 (III G, III i)

12.06.2023 r. PGF.07 (III D) EKA.04 (III B)

05.06.2023, 06.06.2023, 07.06.2023 AUD.02 (III M)

 

 

19.

Terminy laboratoriów zawodowych
Klasa IV gp 20.02.-24.02.2023 (ZST), B. Malinowski
Klasa IV ip 12.09-16.09.2023 (ZST), D. Syrek
Klasa IV dp 23.01.-27.01.2023 (ZSE), L. Jankowska
Klasa IV bp 13.03-17.03.2023 (ZSE), D. Śnioszek
 

 

 

20.

Terminy praktyk zawodowych
Klasa III B 02.05-26.05.2023, D. Śnioszek
Klasa III D 02.05.-26.05.2023, M. Zatylny
Klasa III G 06.03-31.03.2023, P. Gorzelańczyk
Klasa III i 06.03-31.03.2023, S. Szast
Klasa III M 02.05.-26.05.2023, M. Zatylny
Klasa IV bp 02.05.-26.05.2023, E. Pawelec
Klasa IV dp 02.05.-26.05.2023, L. Jankowska
Klasa IV gp 02.05.-26.05.2023, B. Malinowski
Klasa IV ip 02.05.-26.05.2023, D. Syrek

Zatwierdzono przez Radę Rodziców w dniu: 01.09.2022 r.

Zatwierdzono przez Samorząd Uczniowski w dniu: 05.09.2022 r.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu: 14.09.2022 r.