Szczęśliwe numery: 11 32

Kalendarz

Administrator 11 marca 2022, 18:42

L.p.

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

1.

Rok szkolny

01.09.2023 – 31.08.2024

 

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny

30 sierpnia 2023

Godz.

8.00

3.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

4 września 2023 r.

Godz.

8.00

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA ZIMOWA DO 15.09.2023

4.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej
– organizacja roku szkolnego

 

13 września 2023 r.

Godz.

15.45

5.

Zajęcia dydaktyczne

Klasy V (semestr I)

4.09.2023 – 15.12.2023

 

 Klasy V (semestr II)

18.12.2023 – 26.04.2024

 

Klasy I-IV (semestr I)

4.09.2023 – 19.01.2024

 

Klasy I-IV (semestr II)

22.01.2024 – 21.06.2024

 

6.

Terminy wystawiania ocen ŚRÓDROCZNYCH i rad klasyfikacyjnych

Wystawienie ocen klas V

7 grudnia 2023

Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna klas V

13 grudnia 2023

Godz.

15.45

Wystawienie ocen klas I-IV

11 stycznia 2024

Godz. 17.00

Rada klasyfikacyjna klas I-IV

17 stycznia 2024

Godz.

15.45

7.

Analiza pracy szkoły za I półrocze
– zebranie RP

28 lutego 2024

Godz.

15.45

SKŁADANIE DEKLARACJI NA EGZAMIN ZAWODOWY – SESJA LETNIA DO 7.02.2024 r.

  8.

Terminy wystawiania ocen ROCZNYCH i rady klasyfikacyjnej klas V

Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej oraz ocenie nagannej zachowania. Propozycje ocen i ocen
z zachowania.

21 marca 2024

Godz.

17.00

Wystawienie propozycji ocen i ocen
z zachowania

8 kwietnia 2024

Godz.

17.00

Wystawienie ocen

18 kwietnia 2024

Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna

22 kwietnia 2024

Godz.

15.45

9.

Terminy wystawiania ocen ROCZNYCH i rady klasyfikacyjnej klas I-IV

Poinformowanie o grożącej ocenie niedostatecznej i ocenie nagannej
z zachowania

16 maja 2024

Godz.

17.00

Propozycje ocen i ocen z zachowania

3 czerwca 2024

Godz.

17.00

Wystawienie ocen

13 czerwca 2024

Godz.

17.00

Rada klasyfikacyjna

17 czerwca 2024

Godz. 12.00

10.

Dzień sportu

17 czerwca 2024

Godz.

8.00

11.

Zebranie zespołów przedmiotowych

26 sierpnia 2024

 

12.

Analiza pracy szkoły za II półrocze zebranie RP

27 sierpnia 2024

Godz.

8.00

13.

Egzaminy poprawkowe

28 sierpnia 2024

Od 8.00

14.

Rada rozpoczynająca rok szkolny 2024/2025

30 sierpnia 2024

Godz.

8.00

15.

Ferie i przerwy świąteczne w nauce

Dzień integracyjny + szkolenie

9 października 2023 (poniedziałek)

Święto Niepodległości Polski

11 listopada 2023 (SOBOTA)

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2023 (sobota) –

1 stycznia 2024 (poniedziałek)

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2023 (SOBOTA)

Ferie zimowe

12-25 lutego 2024

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024

Święta majowe

1 – 3 maja 2024 (środa-piątek)

Zakończenie klas V

26 kwietnia 2024

Święto Bożego Ciała

30 maja 2024 (czwartek)

Zakończenie klas I-IV

21 czerwca 2024

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2024

Studniówka klas maturalnych

10 lutego 2024 (sobota)

16.

WYWIADÓWKI

Dla rodziców klas I-V

14 września 2023 godzina

klasy V – (16.30 – 18.00) Aula – matury
+ 17.00-18.00 wywiadówka

klasy I-IV – (18.00 – 19.00)

Dla rodziców klas I-V

11 kwietnia 2024

klasy V – (17.00 – 18.00)

klasy I-IV – (18.00 – 19.00) konsultacje

Dla rodziców klas I-IV

25 kwietnia 2024 godzina 18.00 (RR)

 

 

 

 

 

17.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023 (piątek)

Czwartek i piątek po 1 listopada

2 i 3 listopada 2023 (2 dni)

Egzamin maturalny pisemny

7 – 9 maja 2024 (wtorek-czwartek)

Piątek po Bożym Ciele

31 maja 2024 (1 dzień)

Dzień Flagi

2 maja 2024 (1 dzień – czwartek)

Egzamin pisemny zawodowy
w sesji zimowej

10 stycznia 2024

Egzamin pisemny zawodowy
w sesji letniej

4 czerwca 2024

 

 

 

18.

Terminy egzaminów zawodowych

Sesja zimowa (PP 2019)

Część pisemna

INF.03 (10 stycznia 2024)
klasa: 5gp, 5ip

Część praktyczna

INF.03 (15 stycznia 2024)
klasa: 5gp, 5ip

EKA.05 (17 stycznia 2024) klasa: 5bp

PGF.08 (18 stycznia 2024) klasa: 5dp

Poprawki

EKA.04, PGF.07, INF.02

 

 

19.

Sesja letnia (PP2019)

Część pisemna

INF.02, INF.03 (4 czerwca 2024)

Część praktyczna

INF.02 (12-15 czerwca 2024) klasa: 3G

AUD.02 (7 czerwca 2024) klasa: 3M

EKA.04 (12 czerwca 2024) klasa: 3B

PGF.07 (12 czerwca 2024) klasa: 3D

20.

Terminy praktyk zawodowych

Klasa III B

06.05 – 31.05.2024, D. Śnioszek

Klasa III D

06.05 – 31.05.2024, L. Jankowska

Klasa III G

15.01 – 09.02.2024, P. Gorzelańczyk

Klasa III M

15.01 – 09.02.2024, M. Zatylny

Klasa IV B

06.05 – 31.05.2024, E. Pawelec

Klasa IV D

06.05 – 31.05.2024, L. Jankowska

Klasa IV G

06.05 – 31.05.2024, K. Kołodziejczak

Klasa IV i

06.05 – 31.05.2024, D. Syrek

Klasa IV M

06.05 – 31.05.2024, K. Papieska

Zatwierdzono przez Radę Rodziców w dniu: 11.09.2023 r.

Zatwierdzono przez Samorząd Uczniowski w dniu: 06.09.2023 r.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu: 28.08.2023 r.