Szczęśliwe numery: 17 28

Egzamin zawodowy

Administrator 11 marca 2022, 11:06

PDF HARMONOGRAM
podstawa programowa 2019 – kwalifikacje trzyliterowe – klasy 2B i 2D
PDF informacje dla zdających
PDF komunikat o pomocach w części pisemnej
PDF komunikat o pomocach w części praktycznej
b/ podstawa programowa 2017 – kwalifikacje dwuliterowe – klasa 3G
PDF informacje dla zdających
PDF komunikat o pomocach w części pisemnej
PDF komunikat o pomocach w części praktycznej
Informatory
PDF technik ekonomista
PDF technik organizacji reklamy
PDF technik informatyk