Rekrutacja

Administrator 12 marca 2022, 14:56

PDF Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
PDF Załącznik nr 1 – szkoły ponadpodstawowe, klasy wstępne
PDF Regulamin rekrutacji do ZSE w Pile na rok szkolny 2022/2023
PDF Zarządzenie nr 02/2022 Dyrektora ZSE z dnia 28 lutego w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu oraz harmonogramu jej pracy w zwiazku z naborem uczniów do klas poerwszych na rok szkolny 2022/2023 do Technikum nr 3 w ZSE w Pile