Szczęśliwe numery: 11 32

Rekrutacja

Administrator 12 marca 2022, 14:56

PDF Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
PDF Załącznik nr 1 – szkoły ponadpodstawowe, klasy wstępne
PDF Regulamin rekrutacji do ZSE w Pile na rok 2024/2025
PDF Zarządzenie nr 07/2024 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W PILE z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej oraz ustalenia trybu oraz harmonogramu jej pracy w związku z naborem uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024-2025 do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile
PDF Informator edukacyjny 2024/2025
PDF Jak dostać się do wymarzonej szkoły krok po kroku
PDF Oferta edukacyjna ZSE – ulotka
PDF Teczka portfolio kandydata do klasy w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów