Rekrutacja

Administrator 12 marca 2022, 14:56

PDF Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
PDF Załącznik nr 1 – szkoły ponadpodstawowe, klasy wstępne
PDF Regulamin rekrutacji do ZSE w Pile na rok 2023/2024
PDF Informator edukacyjny 2023/2024
PDF Jak dostać się do wymarzonej szkoły krok po kroku
PDF Oferta edukacyjna ZSE – ulotka
PDF Teczka portfolio kandydata do klasy w zawodzie Technik Fotografii i Multimediów