Szczęśliwe numery: 17 28

Internat

Administrator 11 marca 2022, 19:46

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile jest placówką koedukacyjną, usytuowaną w pobliżu pilskich szkół średnich:

 • Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 • I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie,
 • Zespołu Szkół Gastronomicznych,
 • Zespołu Szkół Budowlanych,
 • Zespołu Szkół przy Teatralnej,
 • Zespołu Szkół Technicznych.

W tym samym budynku mieści się Zespół Poradni Psychologiczno –Pedagogicznych, a w pobliżu znajduje się Przychodnia Medycyny Rodzinnej.

Do placówki można dojechać z dworca PKS i PKP autobusami linii 0, 1, 4, 5.

NASZ ADRES

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A
64-920 Piła tel. (067) 212-08-69
email: rekrutacja.internat@zse.pila.pl

KADRA

Opiekę nad młodzieżą mieszkającą w placówce sprawuje otwarta, życzliwa i wykwalifikowana kadra:

 • mgr Henryk Liszkiewicz – kierownik placówki
 • mgr Alina Antczak
 • mgr inż. Ewa Czerniakiewicz
 • mgr Marek Kamiński
 • mgr Agnieszka Maślanka
 • mgr inż. Mirosława Michałek – Kmieć
 • mgr Czesław Ochyra
 • mgr Barbara Rudniewska
 • mgr Dorota Sokołowska
 • mgr Kamila Solis
 • mgr Dorota Starszak
 • mgr Paulina Strychalska
 • mgr Marzenna Waszak
 • mgr Sylwia Wieczorek
 • mgr Mirosława Zart-Buszka

ZASADY POBYTU

O przyjęcie do placówki ubiegać się mogą absolwenci szkół podstawowych mieszkający poza Piłą.

Podanie należy złożyć w terminie ustalonym w danym roku szkolnym (do pobrania na stronie).

W dniu zakwaterowania należy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o stałym zameldowaniu.

KOSZTY POBYTU

Opłata stała – 90 zł
Stawka dzienna za wyżywienie – aktualnie16 zł

Opłaty należy uiszczać do 15 każdego miesiąca na konto:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A
64-920 Piła
Nr konta: 10 1020 3844 0000 1002 0169 4934

O NAS

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić wychowankom bezpieczeństwo, współpracujemy z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Poradni Psychologiczno Pedagogicznych. Organizujemy dla młodzieży warsztaty i spotkania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki prowadzone przez specjalistów.

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

Organizujemy czas wolny wychowankom poprzez stwarzanie warunków do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach i mieście. Zachęcamy do pracy w Młodzieżowej Radzie Internatu oraz sekcjach: sportowo – rekreacyjnej, kulturalno – edukacyjnej, gospodarczej.

Aktywnie włączamy się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Zachęcamy młodzież do udziału w konkursach tematycznych.

Proponujemy wyjścia do kina, na imprezy w mieście. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz uroczystości okolicznościowe wynikające z kalendarza imprez. Młodzież ma możliwość korzystania ze szkolnej sali gimnastycznej.

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

Młodzieżowa Rada Internatu jest organem samorządowym mieszkańców. Jej kadencja trwa rok. W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzi Zarząd MRI i samorządy poszczególnych grup. Do zadań tego organu należy:

 • wdrażanie wychowanków do pełnienia określonych ról społecznych,
 • kształtowanie pożądanych postaw,
 • wpajanie wychowankom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz grupy i placówki.

MRI zgłasza opiekunom i Zespołowi Wychowawczemu opinie i potrzeby wychowanków, współuczestniczy w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym. Współpracuje z Zespołem Wychowawczym i koordynuje prace poszczególnych sekcji. Kształtuje postawy współodpowiedzialności za mienie placówki, organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej. Podkreśla i wzbogaca tradycje, troszczy się o honor placówki.