Szczęśliwe numery: 17 28

Jak załatwić sprawę?

Administrator 18 września 2022, 18:09

Dyrektor szkoły

mgr Magdalena Michalska
Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców w każdym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie lub poprzez e-dziennik.

Wicedyrektor

mgr Małgorzata Nahajowska-Stadnik

Sekretariat szkoły

Wszystkie informacje o pracy szkoły udzielane są w sekretariacie szkoły, telefon 672123432.
Prowadząca sekretariat: pani Katarzyna Gołembka
Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-15:00

Internat ZSE

Kierownik internatu: mgr Henryk Liszkiewicz
Internat sprawuje opiekę nad wychowankami od niedzieli godziny 16:00 do piątku godziny 18:00 Proponuje pokoje 4 osobowe, całodobową opiekę wychowawców, 3 posiłki dziennie.

Pedagog szkolny: mgr Magdalena Wiza

Pedagog specjalny: p. Magdalena Armuszewska i p. Katarzyna Połyniak

Psycholog szkolny: p. Dominika Armuszewska

Biblioteka szkolna
Godziny pracy:
od poniedziałek do piątku w godzinach od 8:00-15:00

Stołówka internatu dostępna dla uczniów ZSE w Pile w godzinach od 13.00-16.00

Opieka medyczna: pielęgniarka pani Mirosława Wróbel
4 razy w tygodniu od wtorku do piątku dyżur pełni pielęgniarka szkolna

Kadry – p. Ewa Bełka pokój nr 18 w internacie

Intendentka – p. Barbara Wojtuściszyn pokój nr 17 w internacie

Księgowość – p. Magdalena Kosmatka-główna księgowa- pokój nr 16

Referent– p. Gabriela Szumilejko – pokój nr 16