Szczęśliwe numery: 17 28

Projekt „EKOnomik

Administrator 27 listopada 2023, 19:56

Szanowna Społeczności Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile,

Z radością informujemy, że projekt „EKOnomik” zakończył się sukcesem, a pracownie ekologiczno-dydaktyczne są już gotowe do użytku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom, oraz wszystkim członkom społeczności szkolnej za ich wkład w to ekscytujące przedsięwzięcie.

Dzięki Wam, udało się zrealizować edukacyjny program ekologiczny oraz pokazy dydaktyczne, które mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców powiatu pilskiego. Wasza praca nad projektem „EKOnomik” przyczyniła się do stworzenia atrakcyjnego programu obejmującego różnorodne zajęcia, spotkania, turnieje i praktyczne projekty z udziałem uczniów, które są jeszcze przed nami.

Dziękujemy również Zarządowi Powiatu w Pile, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za udzielenie dotacji, dzięki której mogliśmy zrealizować to inspirujące przedsięwzięcie.

Jesteśmy dumni z naszej społeczności i przekonani, że nowo doposażone pracownie będą stanowiły istotne miejsce kształtowania postaw ekologicznych oraz rozwijania umiejętności naszych uczniów.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pozytywne zakończenie projektu „EKOnomik”. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do trwałego wzrostu świadomości ekologicznej w społeczności powiatu pilskiego.

Jakub Buda i Marek Trzciński – koordynatorzy projektu.