Internat

Informacje ogólne

 

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych jest placówką koedukacyjną, usytuowaną w pobliżu większości pilskich szkół średnich:

 • Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie,
 • Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile,
 • Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
 • Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile,
 • Zespołu Szkół Technicznych w Pile,
 • Centrum Kształcenia Nauka,
 • LOTS.
W tym samym budynku mieści się Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, a w pobliżu znajduje się Przychodnia Medycyny Rodzinnej.

Do placówki dojechać można z dworca PKS i PKP autobusami linii 0, 1, 4, 5.

NASZ ADRES

Internat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A
64-920 Piła

tel. (067) 212-34-17
email: internatzse@wp.pl

 

Kadra

Opiekę nad młodzieżą mieszkającą w placówce sprawuje otwarta, życzliwa i wysoce wykwalifikowana kadra:

 • mgr Jolanta Wysocka – kierownik placówki
 • mgr Henryk Liszkiewicz – p. o. kierownika placówki
 • mgr Agnieszka Maślanka
 • mgr Alina Antczak
 • mgr inż. Ewa Czerniakiewicz
 • mgr Beata Gębala
 • mgr Andrzej Kobus
 • mgr Maria Ludziejewska
 • mgr inż. Mirosława Michałek – Kmieć
 • mgr Kamilla Skrobot
 • mgr Kamila Solis
 • mgr Marzenna Waszak

Rekrutacja i pobyt

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO PLACÓWKI I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAKWATEROWANIA
WZÓR PODANIA
   1. O przyjęcie do placówki ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów mieszkających poza Piłą.
   2. Podanie należy złożyć w terminie ustalonym w danym roku szkolnym (do pobrania na stronie).
   3. W dniu zakwaterowania należy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o stałym zameldowaniu.
   pdf

ZASADY POBYTU

 1. O przyjęcie do placówki ubiegać się mogą absolwenci gimnazjów oraz szkół podstawowych mieszkających poza Piłą.
 2. Podanie należy złożyć w terminie ustalonym w danym roku szkolnym (do pobrania na stronie).
 3. W dniu zakwaterowania należy dostarczyć skrócony odpis aktu urodzenia i zaświadczenie o stałym zameldowaniu.

KOSZTY POBYTU

Opłata stała – 60 zł
Stawka dzienna za wyżywienie – 12 zł

 

 Opłaty należy uiszczać do 15 każdego miesiąca w kasie placówki bądź na konto:

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18A;      64-920 Piła
Nr konta: 10 1020 3844 0000 1002 0169 4934

O nas

BEZPIECZEŃSTWO

Aby zapewnić wychowankom bezpieczeństwo, współpracujemy z Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Organizujemy dla młodzieży warsztaty
i spotkania z zakresu szeroko pojętej profilaktyki prowadzone przez specjalistów.

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

Organizujemy czasu wolny wychowankom poprzez stwarzanie warunków do uczestnictwa
w zajęciach pozalekcyjnych w szkołach i mieście. Zachęcamy do pracy w sekcjach: sportowo – rekreacyjnej, kulturalno – edukacyjnej, gospodarczej, Młodzieżowej Radzie Internatu oraz współtworzenia strony internetowej.

 Proponujemy wyjścia do kina, na imprezy w mieście i zaprzyjaźnionym internacie. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi oraz imprezy okolicznościowe wynikające z kalendarza m.in.: otrzęsiny, andrzejki, walentynki, pożegnanie maturzystów. Młodzież ma możliwość korzystania ze szkolnej sali gimnastycznej.

 Chcąc uwrażliwić młodzież na potrzeby innych, zachęcamy do pracy w wolontariacie oraz udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych.

MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU

Młodzieżowa Rada Internatu jest organem samorządowym mieszkańców. Jej kadencja trwa rok. W skład Młodzieżowej Rady Internatu wchodzi Zarząd MRI i samorządy poszczególnych grup. Do zadań tego organu należy:

 • wdrażanie wychowanków do pełnienia określonych ról społecznych,
 • kształtowanie pożądanych postaw,
 • wpajanie wychowankom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz grupy i placówki.

 MRI zgłasza opiekunom i Zespołowi Wychowawczemu opinie i potrzeby wychowanków, współuczestniczy w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym, współpracuje z Zespołem Wychowawczym i koordynuje prace poszczególnych sekcji, kształtuje postawy współodpowiedzialności za mienie placówki, organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej, podkreśla i wzbogaca tradycje, troszczy się o honor placówki

Liga zadaniowa
Szkolny Klub kodera - codoLab
Czas zawodowców BIS
Prace graficzne uczniów ZSE
Fundacja mBanku
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna

Kontakt
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl
© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Realizacja KK
facilisis sem, ut Curabitur leo ut ut commodo felis Aliquam luctus leo. Skip to content