Marzec 7, 2017

Czas zawodowców

 

„Czas zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w regionie”

 

w latach 2012 – 2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile zakwalifikowany został do udziału w projekcie systemowym „Czas zawodowców rozwój kształcenia zawodowego w regionie”. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Poznańską w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Inicjuje nowe działania edukacyjne kierowane do uczniów techników z wielkopolski, kształcących się w sześciu kluczowych zawodach: technik logistyk, technik handlowiec, technik informatyk, technik mechatronik, technik ekonomista i technik organizacji reklamy.

W projekcie weźmie udział 35 szkół z całej wielkopolski w tym Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile.

Projekt kierowany jest do uczniów, którzy podejmą naukę w klasie I od września 2012 r., w naszej szkole w zawodzie technik informatyk.

Od roku szkolnego 2012/2013 w zawodzie technik informatyk wdrożone zostanie kształcenie modułowe umożliwiające równoległą realizację treści zawodowych teoretycznych i praktycznych. Część procesu dydaktycznego prowadzona będzie metodą e-learningu z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej. W kolejnych latach szkolnych uczniowie będą mogli skorzystać z tygodniowych praktyk zawodowych w specjalistycznych laboratoriach, które zostaną uruchomione na Politechnice Poznańskiej, w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile.

Uczniowie uczestniczący w projekcie będą mieli również możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w wielu przedsiębiorstwach i firmach na terenie województwa wielkopolskiego.

Projekt „Czas zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w regionie” jest odpowiedzią na hasło: szkoła zawodowa – szkołą pozytywnego wyboru i stawia sobie za cel podniesienie poziomu oraz przywrócenie prestiżu kształceniu zawodowemu.

 

STAŻ ZAWODOWY W RAMACH PROJEKTU

 

W dniach od 6. do 30. lipca nasza absolwentka Joanna Struszewska odbyła staż zawodowy w Zakładach Mięsnych Henryka Stokłosy w Śmiłowie w ramach projektu unijnego „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

W trakcie odbywania stażu zapoznała się z funkcjonowaniem poszczególnych działów, takich jak księgowość, kadry i płace, administracja, marketing, sprzedaż czy inwentaryzacja.

Zakres obowiązków był szeroki, zaczynając od przyjmowania, rozdziału i wysyłania poczty po wprowadzanie danych ze spisów z natury do systemu, sporządzanie raportu obrotu towarów czy dekretację sprzedaży, dowodów PZ, bankowych
dowodów wpłaty i wpłat utargów z kasy na rachunek bankowy firmy.

Absolwentka ukończyła staż z oceną celującą.

TYGODNIOWA PRAKTYKA ZAWODOWA W LABORATORIUM

 

W RAMACH PROJEKTU „CZAS ZAWODOWCÓW-WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”

 

„CZAS ZAWODOWCÓW-WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”

W dniach od 7. do 11. października 2013 r. uczennice klasy III C w zawodzie technik ekonomista wraz z opiekunem Dorotą Starszak wzięły udział w praktykach zawodowych. Zajęcia realizowane były w nowocześnie wyposażonej przez Politechnikę Poznańską sali laboratoryjnej w budynku naszej szkoły.

Przez 8 godzin dziennie uczennice ćwiczyły zdobyte w toku nauki umiejętności i poszerzały wiedzę z zakresu obsługi programów finansów-księgowych.

Celem zajęć w laboratorium było nabycie sprawności obsługi nowoczesnego systemu „ENOVA”, wspomagającego całościową obsługę magazynu, sprzedaży, kadr i płac, ewidencji oraz zarządzania projektami w przedsiębiorstwie.

Praktyki rozpoczęły się sprawdzeniem dotychczasowej wiedzy uczennic. W czasie zajęć uczennice zaznajomiły się z modułem kadrowo-płacowym oraz modułem magazynowym.

Wszystkie osoby brały aktywny udział w zajęciach laboratoryjnych, a niektóre zaliczyły je z wyróżnieniem.

Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności pomogą im w dalszej nauce w zawodzie technik ekonomista, a w przyszłym roku szkolnym zdać egzamin zawodowy i uzyskać tytuł technika ekonomisty.

„Czas zawodowców – projekty edukacyjne 2012/2013”

W roku szkolnym 2012/2013 w ramach realizacji projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”

uczniowie klasy I G w zawodzie technik informatyk brali udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą

projektu. Zajęcia realizowane były w pięciu zespołach, o następującej tematyce:

1. „Zarządzenie siecią komputerową”

2. „Elektroniczna kronika szkoły”

3. „Elektroniczna kronika klasy”

4. „Graficzna strona internetowa”

5. „Baza danych w Internecie”

Zajęcia pozwoliły na poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, były również ważnym elementem integracji klasowej.

UROCZYSTE OTWARCIE LABORATORIÓW

28. stycznia w auli szkoły odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnych laboratoriów praktyk w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec oraz technik logistyk. Laboratoria powstały w ramach projektu „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

Lidera projektu reprezentował Tomasz Bugajski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W imieniu Politechniki Poznańskiej – partnera projektu wystąpił prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej. Gospodarzem uroczystości był Starosta Pilski Mirosław Mantaj.

Uroczystość zgromadziła wielu gości: parlamentarzystów, przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Zaproszeni goście obejrzeli laboratoria zlokalizowane w naszej szkole oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. H. Cegielskiego.

W obu szkołach od września 2013 roku realizowane są praktyki zawodowe, pozwalające uczniom na kontakt z najnowocześniejszym sprzętem, który jest wykorzystywany w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej.

Miłym akcentem było wręczenie kwiatów przez młodzież osobom, dzięki którym projekt powstał i jest realizowany z korzyścią dla uczniów naszego województwa.

Otwarcie laboratorium – POZNAŃ
Otwarcie laboratorium – PIŁA

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu