Szczęśliwe numery: 17 28

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Administrator 9 października 2023, 09:51

W ramach działań realizowanych w zakresie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Zdrowia Psychicznego. W ramach tego dnia odbyły się pogadanki, zostały rozwieszone plakaty poruszające temat zdrowia psychicznego.