Szczęśliwe numery: 17 28

Projekt edukacyjny we współpracy z Collegium Reginae Hedvigis

Administrator 20 października 2023, 12:23

Na przełomie września i października, uczniowie naszej placówki wzięli udział w projekcie edukacyjnym „ Międzypokoleniowe spotkania z kulturą (nie)zapomnianą II”, który realizowany był we współpracy Collegium Reginae Hedvigis i współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszy promocji kultury. Projekt obejmował wdrożenie kompleksowego i wielofunkcyjnego Programu Edukacyjno – Kulturalnego i dotyczył organizacji „międzypokoleniowych spotkań z kulturą”. Głównym celem projektu był wzrost poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczości młodych odbiorców, kształtowanie  w nich poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego  i społecznego. Formowanie postawy szacunku wobec tradycji. W ramach projektu przeprowadzono zaplonowany wcześniej cykl spotkań  z muzyką – warsztaty na temat muzyki na przestrzeni wieków, instrumentów, zostały poprowadzone przez Panią Małgorzatę – skrzypaczkę,  ks. Leszka – organistę. W ten punkt zostali również włączeni uczniowie naszej placówki, Szymon – gitara elektryczna, Zuzanna – perkusja. Zaproszono również uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3  w Pile: Franek – wiolonczela i Faustyna- pianino. Zachowaj się! Savoir vivre w miejscach kultury, w formie warsztatów, przybliżyły nam Panie Małgorzata Olejnik i Joanna Odor w z Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Uczniowie na lekcjach religii wzięli udział w projekcji filmów: „Piosenka jest dobra na wszystko”, oraz  „Polki w Paryżu – o tym jak kobiety przełamały „męskie schematy”, był to ostatni punkt tegorocznego projektu.