Szczęśliwe numery: 11 32

Programy Samodzielność – Aktywność – Mobilność

Administrator 26 lutego 2024, 20:38

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje programy mieszkaniowe PFRON z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M). Są to programy: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Celem obu programów jest wzrost niezależnego życia oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Więcej informacji znajduję się na stronie https://pcpr.pila.pl/n,samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-1