Szczęśliwe numery: 17 28

OLIMPIADA WIEDZY O HIV/AIDS

Administrator 5 grudnia 2023, 10:20

Tagi:

W ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada 1 grudnia, Powiat Pilski – Starostwo Powiatowe w Pile oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile zorganizowały Powiatową Olimpiadę Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem: „ AIDS – wczoraj, dziś, jutro”. Celem olimpiady jest promowanie wśród młodzieży wiedzy na temat zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS.
Wzięli w niej udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, łącznie 176 uczniów. Do etapu powiatowego przystąpiło 39 uczniów. ZSE w Pile reprezentowali Julia Szews, Amelia Marciniak i Adam Skirzewski z klasy II B. III miejsce zdobyła Amelia MARCINIAK. Gratulujemy!