Szczęśliwe numery: 5 25

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Administrator 5 czerwca 2023, 18:58

Biblioteka szkolna informuje o zakwalifikowaniu się do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa2.0. na lata 2021-2025”. Księgozbiór biblioteczny powiększy się o pozycje z zakresu beletrystyki, w tym lektury szkolne, i literatury popularnonaukowej.