Szczęśliwe numery: 11 28

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Administrator 20 listopada 2023, 20:34

Biblioteka szkolna informuje, że w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” powiększyła swój księgozbiór. Są to książki beletrystyczne, w tym lektury szkolne, i popularnonaukowe z zakresu historii i psychologii. Zapraszamy do wypożyczania.