Szczęśliwe numery: 11 32

MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ (NIE)ZAPOMNIANĄ II

Administrator 5 lipca 2023, 08:18

Na przełomie września i października roku szkolnego 2023/2024 grupa uczniów naszej szkoły weźmie udział w projekcie edukacyjnym: Międzypokoleniowe spotkania z kulturą (nie)zapomnianą II, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji artystycznych, kulturowych i twórczości młodych odbiorców, kształtowanie w nich poczucia, że kultura jest nieodzownym elementem rozwoju osobistego i społecznego. Formowanie postawy szacunku wobec tradycji.  W ramach realizacji powyższego projektu zostaną przeprowadzone spotkania o tematyce:

  • Cykl spotkań z muzyką – warsztaty na temat muzyki na przestrzeni wieków, instrumentów, które zostaną poprowadzone przez:  Panią Małgorzatę (skrzypaczkę), s. Małgorzatę (nauczyciela muzyki) i Pana Damiana  (organistę).
  • Zachowaj się! Savoir vivre w miejscach kultury, przybliży nam Pani Małgorzata Olejnik z Biblioteki Pedagogicznej w Pile.