Szczęśliwe numery: 11 28

KONKURS LITERACKI

Administrator 10 listopada 2022, 14:24

Tagi:

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został ogłoszony konkurs literacki na napisanie wiersza lub aforyzmu nt.: „Ojczyzna”. 9 listopada  odbyło się wręczenie nagród laureatom. Zwycięzcą została Anna Oziabło z kl. IVB. II miejsce zdobyła Zuzanna Pietrzycka z kl. IV DP. Gratulujemy!

 

OJCZYZNA

Tu się rodzisz i tu żyjesz.

Z niej uciekasz lub się w niej kryjesz.

Tu znajdujesz spokój i wytchnienie,

Albo wojnę i uciemiężenie.

Wywołuje ona piękne wspomnienia,

A czasem uczucie zrozpaczenia.

Strasz się zwiedzić ją całą,

uważając ją za doskonałą,

Lub uciekasz za granice,

Bacząc na wielkie stolice.

Szukasz ciągle ideału.

Rozumiejąc już pomału,

Że piękniejszej od niej nie ma,

Ni na ziemi, ni na skraju nieba.

Bo ojczyzna to jedyna,

Która duszę twą otula,

Która żalów twoich słucha,

Bo najkochańsza to matula,

W której spoczywa otucha.