Szczęśliwe numery: 11 32

Klub socjoterapeutyczny dla młodzieży

Administrator 30 czerwca 2022, 11:33

W ramach realizowanego projektu Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile, współfinansowanego z funduszy europejskich nr RPWP.07.02.02-30-0034/21, który obejmuje między innymi  działania z zakresu profilaktyki i edukacji, informujemy w imieniu Fundacji CISZUM o zaplanowanych zajęciach w dniu  11, 12 i 13 lipca br.  klubu socjoterapeutycznego, dla młodzieży między 13 a 16 rokiem życia.

W trakcie zajęć młodzież będzie mogła popracować nad rozpoznawaniem swoich emocji i kontrolowaniem zachowań, dowie się, jak budować pozytywny obraz siebie i radzić sobie ze stresem i wiele innych tematów.

Zajęcia będą  trwały między 9:30 a 13:30 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile na al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Załączamy link do zapisów: https://www.szkolaradzeniasobie.com/klub-socjoterapeutyczny