Szczęśliwe numery: 11 28

Czasopismo oświatowe „Trzy Klucze”

Administrator 17 września 2023, 20:28

Przekazujemy na Państwa ręce kolejny numer magazynu dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców. Pierwsze dwa numery ukazały się pod hasłem „wielkopolska Oświata – naszym wspólnym dobrem”.  Od numeru trzeciego – w nawiązaniu do artykułu wprowadzającego w numerze drugim – magazyn otrzymał nowy tytuł: „Trzy Klucze”. Zmiana ma na celu odzwierciedlenie oraz ukazanie sedna, że kluczem wielkopolskiej oświaty jesteśmy my – triada: dyrektorzy, nauczyciele, rodzice oraz nasze wspólne działanie: nauczanie, wychowanie, profilaktyka.

Naszym celem i jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane materiały i ponawiamy zaproszenie do wspólnego wypełniania treściami stron, szczególnie w części „Co piszczy w…”; do dzielenia się tym, co wartościowe i dobre w Państwa lokalnych społecznościach. Chętnie będziemy o tym pisać.

Magazyn, ukazuje się w wersji elektronicznej co dwa miesiące i stanowi przestrzeń, którą wypełniają tematy poświęcone nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, byśmy jako dyrektorzy, rodzice, nauczyciele szli jedną, wspólną drogą, prowadzącą do wzmocnienia wielkopolskiej oświaty.

W Wielkopolsce pracuje ponad trzy tysiące dyrektorów, prawie 64 tysiące nauczycieli, uczy się około 450 tysięcy uczniów, których dobro leży na sercu ich rodziców. To olbrzymia wspólnota, od której realnie zależy jakość oraz kształt naszego społeczeństwa.

Gorąco zapraszamy Państwa do lektury kolejnych numerów, ponieważ wielkoPOLSKA oświata jest dobrem wspólnym nas wszystkich.

Z wyrazami szacunkuWielkopolski Kurator OświatyRobert Gaweł

Link