Moja przyszłość moim celem

O projekcie

NR PROJEKTU: RPWP.08.03.01-30-0039/18
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2019-04-01 do 2021-09-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 663 361,51
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 563 857,28
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych 64 uczniów(31K) i 8 nauczycieli (6K) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie i oczekiwania regionalnego rynku pracy, realizowanym przy współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym w okresie od 04.2019 do 09.2021 r.

Projekt polega na:

• zorganizowaniu szkoleń/kursów specjalistycznych realizowanych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp.,
• zorganizowaniu staży zawodowych,
• zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,
• rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej,
• doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
Regulamin
pdf Pełna dokumentacja projektu
Pełna dokumentacja projektu
pdf Pełna dokumentacja projektu
pdf Oddelegowanie pracownika
Oświadczenia
pdf Oświadczenie o miejscu pobierania nauki
pdf Oświadczenie personelu
pdf Oświadczenie uczestnika projektu
Formularze
pdf Wzór formularza rekrutacyjnego Ekonomik
pdf Wzór wypełnienia formularza rekrutacyjnego Ekonomik

 

Liga zadaniowa
Szkolny Klub kodera - codoLab
Czas zawodowców BIS
Prace graficzne uczniów ZSE
Fundacja mBanku
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna

Kontakt
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl
© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Realizacja KK
Phasellus commodo Donec dolor. venenatis, quis ipsum ante. risus. Skip to content