Kierunki Kształcenia

Technik Ekonomista

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwent tego technikum może kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów. Posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe umożliwia też podjęcie pracy bezpośrednio po ukończeniu szkoły. Posiadacz dyplomu technika ekonomisty upoważniony jest również do wykonywania zawodu urzędnika podatkowego, urzędnika ubezpieczeń społecznych, agenta celnego, pośrednika pracy, spedytora.

Technik Organizacji Reklamy

Ten zawód to nowość w naszej ofercie edukacyjnej. Jesteśmy też jedyną szkołą w regionie wprowadzającą do swojej oferty edukacyjnej ten kierunek kształcenia. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz jedna praktyka zawodowa 4-tygodniowa.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy daje wiedzę z zakresu ekonomii, ekonomiki przedsiębiorstw, towaroznawstwa, marketingu, reklamy, public relations, rysunku i liternictwa, grafiki komputerowej, technik poligraficznych, fotografii reklamowej.

Zawód technik organizacji reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym łączenia w sobie między innymi wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Celem kształcenia w tym zawodzie jest zdobycie umiejętności pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów oraz organizacji działań promocyjnych i działalności wystawienniczej. Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością – dla osób kierujących się w życiu fantazją i pasją, osób cierpliwych i spostrzegawczych, pragnących rozwijać swoje talenty.

Posiadacz dyplomu technika organizacji reklamy może pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu przedsiębiorstw, biurach ogłoszeń, działach promocji środków masowego przekazu, studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz w agencjach zajmujących się kontaktami z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Technik Informatyk

To zawód dla pasjonatów i staje się coraz bardziej poszukiwanym w sferze zatrudnienia. Wybierając ten kierunek kształcenia uczeń zdobędzie szeroką wiedzę w zakresie umiejętności obsługi komputerów zarządzanych różnymi systemami operacyjnymi, instalowania, konfigurowania i wykorzystania różnego oprogramowania, a także samodzielnego tworzenia programów.

W zawodzie nauczamy w kształceniu modułowym. Obowiązujące kwalifikacje to: EE.08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci i EE.09 – Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Posiadacz dyplomu technika informatyka upoważniony jest także do wykonywania zawodu administratora baz danych, programisty, projektanta stron internetowych, administratora sieci informatycznej, konserwatora systemów komputerowych i sieci oraz operatora sprzętu komputerowego.

Liga zadaniowa
Szkolny Klub kodera - codoLab
Czas zawodowców BIS
Prace graficzne uczniów ZSE
Fundacja mBanku
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna

Kontakt
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl
© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Realizacja KK
ut nec Phasellus sit consequat. libero lectus diam id, accumsan tempus