Szczęśliwe numery: 17 28

Narodowe Święto Niepodległości

Administrator 10 listopada 2022, 14:26

11 listopada 1918r. to jedna z najważniejszych dat w historii polskiej państwowości. Upamiętnia odzyskanie wolności przez Polskę po 123 latach niewoli.

11 listopada 1918r. Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad wojskiem polskim. Tego samego dnia w Compiegne przedstawiciele stron uczestniczących w I wojnie światowej podpisali rozejm. Państwa centralne poniosły porażkę. Wojska niemieckie zaczęły się wycofywać z okupowanych ziem Królestwa Polskiego. Proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę trwał wiele dni, a jeszcze dłużej zajęło ostateczne ukształtowanie granic nowo powstałego państwa. Te dwa ważne wydarzenia wpłynęły na uznanie 11 listopada za datę symbolizującą powrót Polski do grona niepodległych państw.