Odbiór świadectw maturalnych, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego 4 lipca 2019 r. (czwartek)od godz.10.00 w sekretariacie szkoły.
Absolwenci, którzy nie mogą odebrać dokumentów osobiście, mogą upoważnić do ich odbioru najbliższych członków rodziny: rodziców, rodzeństwo. Osoby te, przy odbiorze świadectwa maturalnego, powinny posiadać pełnomocnictwo wystawione przez absolwenta oraz dokument tożsamości. Wzór pełnomocnictwa do pobrania i wydrukowania znajduje się na stronie szkoły w zakładce: dla rodziców/dokumenty dla rodzica/pełnomocnictwo.

© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Realizacja KK

id libero Aliquam amet, facilisis leo Aenean dolor. ipsum ut lectus leo.