Marzec 7, 2017

Termomodernizacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Beneficjent: Powiat Pilski 

Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim” 

Termin realizacji: 06.05.2010 r. – 31.12.2010 r.
Wartość projektu (ogółem): 11.012.640 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (ogółem): 5.340.659 zł 

Wartość projektu w części dotyczącej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile: 2.237.509,30 zł 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej w tym budynków szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. W efekcie nastąpią znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania, a jednocześnie budynki zyskają nowy, estetyczny wygląd. 

Link: Portal Funduszy Europejskich – www.pois.gov.pl

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu