Marzec 7, 2017

Stary egzamin zawodowy

TERMINY

ETAP PISEMNY:
ETAP PRAKTYCZNY:

DODATKOWE INFORMACJE

MATERIAŁY/PRZYBORY Pobierz (pdf)
SKŁADANIE DEKLARACJI:

Technik Informatyk

Standardy wymagań Pobierz (pdf)
Informator Pobierz (pdf)
Struktura i warunki zdania egzaminu Pobierz (ppt)
Organizacja i przebieg egzaminu Pobierz (doc)

ANALIZA WYNIKÓW ETAPU PISEMNEGO I PRAKTYCZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO 2014

  Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik informatyk" na etap pisemny: CZERWIEC 2014 Pobierz (pdf)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik informatyk" na etap praktyczny: CZERWIEC 2014 Pobierz (pdf)

Technik Handlowiec

Standardy wymagań Pobierz (pdf)
Struktura i warunki zdania egzaminu Pobierz (ppt)
Organizacja i przebieg egzaminu Pobierz (doc)
Analiza wyników egzaminu 2008 Pobierz (doc)

Przykładowe zadania egzaminacyjne dla technika handlowca

Zadanie praktyczne - STYCZEŃ 2013 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2012 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - STYCZEŃ 2012 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2010 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2009 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2008 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2007 Pobierz (pdf)

Technik Ekonomista

Standardy wymagań Pobierz (pdf)
Informator Pobierz (pdf)
Struktura i warunki zdania egzaminu Pobierz (ppt)
Organizacja i przebieg egzaminu Pobierz (doc)

ANALIZA WYNIKÓW ETAPU PISEMNEGO I PRAKTYCZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO 2014

  Pobierz (doc)

Technik Organizacji Reklamy

Standardy wymagań Pobierz (pdf)
Informator Pobierz (pdf)
Organizacja i przebieg egzaminu Pobierz (pdf)

Przykładowe testy dla technika organizacji reklamy - zestaw 50 pytań

Test nr 1 Pobierz (pdf)
Test nr 2 Pobierz (pdf)
Test nr 3 Pobierz (pdf)
Test nr 4 Pobierz (pdf)
Test nr 5 Pobierz (pdf)
Test nr 6 Pobierz (pdf)

Przykładowe zadania egzaminacyjne dla technika organizacji reklamy

Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2012 - cz.pisemna Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2012 - cz.praktyczna Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2010 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2009 Pobierz (pdf)
Zadanie praktyczne - CZERWIEC 2007 Pobierz (pdf)

TECHNIK EKONOMISTA - cz. praktyczna

 

TECHNIK HANDLOWIEC - cz. praktyczna

 

TECHNIK INFORMATYK - cz. praktyczna

 
Wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 29 sierpnia 2014 r.
Absolwenci z lat ubiegłych składanie deklaracji do 20 grudnia 2013 r., egzamin czerwiec 2014 r.

Zadania z egzaminu zawodowego

Arkusz egzaminacyjny w zawodzie "Technik ekonomista" - etap pisemny CZERWIEC 2010 Pobierz (pdf)
Arkusz egzaminacyjny w zawodzie "Technik ekonomista" - etap pisemny CZERWIEC 2011 Pobierz (pdf)
Arkusz egzaminacyjny w zawodzie "Technik ekonomista" - etap pisemny CZERWIEC 2012 Pobierz (pdf)
Arkusz egzaminacyjny w zawodzie "Technik ekonomista" - etap pisemny CZERWIEC 2013 Pobierz (pdf)
Arkusz egzaminacyjny w zawodzie "Technik ekonomista" - etap praktyczny CZERWIEC 2013: - "Ekobut" Pobierz (pdf)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: EGZ.ZAW.2006 - "AMIGO" Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: EGZ.ZAW.2007 - "ELEKTRA" Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: CZERWIEC 2010 Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: CZERWIEC 2011_1 Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: CZERWIEC 2011_2 Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: CZERWIEC 2012 Pobierz (doc)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap pisemny: CZERWIEC 2014 Pobierz (pdf)
Arkusze egzaminacyjne w zawodzie "Technik ekonomista" na etap praktyczny: CZERWIEC 2014 Pobierz (pdf)

Odpowiedzi do zadań z egzaminu zawodowego

Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.I 2010 Pobierz (pdf)
Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.I 2011 Pobierz (pdf)
Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.I 2012 Pobierz (pdf)
Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.II 2010 Pobierz (pdf)
Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.II 2011 Pobierz (pdf)
Technik ekonomista - klucz odpowiedzi cz.II 2012 Pobierz (pdf)

Do otworzenia plików typu "pdf" wymagany jest program Adobe Reader.
Pobierz program Adobe Reader

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu