Rada Rodziców

Zakres i przedmiot działania RR

Do zadań Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile należy:

 • współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły;
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły;
 • udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły.
 • opiniowanie programów i dokumentów szkolnych;
 • opiniowanie programu i harmonogramu szkoły w zakresie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki,
 • przestawianie opinii dotyczącej pracy nauczyciela, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

a

pdf Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

 

Liga zadaniowa
Szkolny Klub kodera - codoLab
Czas zawodowców BIS
Prace graficzne uczniów ZSE
Fundacja mBanku
Szkolne Koło PCK
Samorząd Uczniowski
Biblioteka szkolna

Kontakt
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl
© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
Realizacja KK
mattis venenatis Nullam leo vel, risus quis, sit Skip to content