30. listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile odbył się etap powiatowy Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Olimpiada była okazją do zaakcentowania obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS obchodzonego 1. grudnia na całym świecie. Etap powiatowy olimpiady poprzedzony był cyklem wykładów w naszej szkole, które skierowane były do uczniów klas pierwszych. Głównymi celami podjętych działań było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zapobiegania zakażeniom HIV i chorobie AIDS, kształtowanie właściwych postaw wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS oraz promowanie działań profilaktycznych. Podsumowaniem działań w szkole był konkurs, w wyniku którego wyłoniono dwie osoby – te z największą ilość punktów reprezentowały Zespół Szkół Ekonomicznych w olimpiadzie na szczeblu powiatu. Były to: W. Ligman i W. Wróbel. W etapie powiatowym olimpiady wzięło udział 38 osób z 14 szkół powiatu pilskiego. Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu. Z naszej dwuosobowej drużyny, w klasyfikacji indywidualnej, najlepszy wynik uzyskała W. Ligman, zajmując VI miejsce, a W. Wróbel IX. Uczestniczkom gratulujemy. Prelegentem i koordynatorem działań była p. Jolanta Jagła.

Kontakt

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
ul. Sikorskiego 18a, Pila
64-920 Piła
tel.: 67 212 34 32
e-mail: sekretariat@zse.pila.pl

© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Realizacja KK

odio ut id Lorem commodo ultricies commodo Sed efficitur.