Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Wnioski i druki
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Wnioski i druki

Wniosek rodziców (opiekunów prawnych) o zwolnienie z zajęć wf Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Opinia lekarza o stanie zdrowia ucznia Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
nowy numer konta: 10 1020 3844 0000 1002 0169 4934
Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o udzielenie pełnomocnictwa w celu wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje ucznia Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Pismo informujące o przystąpieniu do egzaminów poprawkowych Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o wyrażenie zgody na warunkową promocję Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o wydanie dokumentów ucznia w związku z rezygnacją z nauki w szkole Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Karta obiegowa ucznia Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)
Wniosek o wyrażenie zgody na promocje do klasy programowo wyższej Pobierz (doc)
Pobierz (pdf)

Do otworzenia plików typu "pdf" wymagany jest program Adobe Reader.
Pobierz program Adobe Reader