Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Termomodernizacja
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna
Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Beneficjent: Powiat Pilski

Tytuł projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie pilskim”

Termin realizacji: 06.05.2010 r. - 31.12.2010 r.
Wartość projektu (ogółem): 11.012.640 zł
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (ogółem): 5.340.659 zł

Wartość projektu w części dotyczącej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile: 2.237.509,30 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej w tym budynków szkoły oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. W efekcie nastąpią znaczne oszczędności w kosztach ogrzewania, a jednocześnie budynki zyskają nowy, estetyczny wygląd.

Link: Portal Funduszy Europejskich – www.pois.gov.pl