Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Pomoc
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

Pomoc
Strona nie wygląda prawidłowo lub rozjeżdża się
Strona www.zse.pila.pl została przystosowana do przeglądarek obsługujących prawidłowo nowe standardy stron internetowych, tj. Google Chrome, Mozilla Firefox 4+, Opera oraz Internet Explorer 8+.
Nie działająca podstrona lub funkcja strony
Prawdopodobnie mogą być prowadzone prace przez administrację nad daną funkcją strony lub podstroną. Należy odczekać i spróbować ponownie. Jeśli problem nie będzie ustępował, należy skorzystać z opcji zgłoś błąd.
Na stronie znajduje się błąd
Jeśli na stronie znalazłeś błąd (w treści lub funkcjonowaniu), zgłoś to za pomocą opcji zgłoś błąd.
W dziale pomocy nie ma odpowiedzi związanej z Twoim problemem?
Skontaktuj się z administracją. Należy skorzystać z opcji zgłoś błąd.
Problem z dziennikiem internetowym
Dziennik internetowy jest zewnętrzną aplikacją firmy VULCAN. Jeśli wystąpi problem z dziennikiem internetowym, należy skontaktować się z firmą obsługującą dziennik - przejdź.