Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Młody ekonomista
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

🔾
Młody ekonomista
ROK SZKOLNY 2014/2015

KONKURSY EKONOMICZNE
12. EDYCJA PROGRAMU „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
25. marca grupa uczniów naszej szkoły (klasa I B) uczestniczyła w „Dniu Przedsiębiorczości”, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. „Dzień Przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
- odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
- zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
- pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania  danego    zawodu,
- zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Nasi uczniowie wybrali różne miejsca pracy: urząd skarbowy, biuro rachunkowe, firmy handlowe i produkcyjne. Tradycyjnie najliczniejsza grupa gościła w Oddziale ZUS w Pile.
Program koordynowała p. Lidia Czepulonis.
KONKURS „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”
Z okazji 80-lecia ZUS 16. marca w Poznaniu odbył się drugi etap konkursu „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę, a zarazem powiat pilski reprezentowały uczennice klasy IV B: Katarzyna Hundt, Agnieszka Pufal oraz Joanna Struszewska.
Turniej Talentów – Akademia Księgowego
9. stycznia odbył się etap szkolny Turnieju Talentów – Akademia Księgowego, organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wzięło w nim udział pięć uczennic z klas maturalnych. Etap ten składa się z 50. pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 70. uczniów z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich uczestników etapu szkolnego. Trzymamy kciuki za nasze uczennice i życzymy zakwalifikowania się do kolejnego etapu, który odbędzie się w Poznaniu.
Koordynatorem w naszej szkole jest p. Małgorzata Kończak.
XX Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich
15. grudnia odbył się etap szkolny XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50. zadań, zawierających problematykę ekonomiczną z tematem przewodnim: „Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych”. Spośród biorących udział wyłoniono 3 osoby, które wezmą udział w turnieju na szczeblu okręgowym. Są to: Darek Wielicki, Natalia Kalas i Łukasz Kołda - wszyscy z klasy III B. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym.
Konkurs koordynowała p. Lidia Czepulonis.
XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości
5. grudnia uczennice klasy IV B, Agnieszka Pufal i Joanna Struszewska, wzięły udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Koło Naukowe Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli odpowiedzieć na 25. pytań testowych. Po pierwszym etapie została wyłoniona grupa 29. najlepszych uczestników, która wzięła udział w drugim etapie konkursu. W tym etapie uczestnicy musieli udzielić odpowiedzi na pytania ekspertów, dokonać dekretacji dokumentów księgowych oraz policzyć zadania związane z naliczeniem amortyzacji. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się Joanna Struszewska.
Opiekunem uczennic była p. Małgorzata Kończak.
„Chcę być przedsiębiorczy”
Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu „Chcę być przedsiębiorczy - podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział w projekcie polega na wdrożeniu w roku szkolnym 2014/2015 narzędzi, składających się na innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Patronatem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Koordynatorem jest p. Beata Pawlak.
Praktyka w laboratorium Politechniki Poznańskiej
W dniach od 17. do 21. listopada uczniowie klasy III B odbywali praktykę zawodową w laboratorium Politechniki Poznańskiej. Działalność laboratorium jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako element programu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Praktykanci zapoznali się z zintegrowanym system informatycznym wspomagającym zarządzanie zasobami oraz procesami w firmie o nazwie ENOVA. Pracowali w dwóch modułach tego programu. Były to: Kadry i Płace oraz Handel. Poza tym przygotowywali prezentację firmy, redagowali CV oraz list motywacyjny, wykonywali szereg czynności związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników. Uczniowie otrzymali dzienniki praktyk zawodowych, materiały dydaktyczne oraz pendrivy. Każdego dnia mieli zapewniony ciepły posiłek, a w ostatnim dniu otrzymali certyfikat potwierdzający ukończenie praktyki zawodowej w ramach projektu.
Szkolnym opiekunem praktykantów była p. Lucyna Czapiewska.
Odwiedziny w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
20. i 21. listopada klasy II G oraz IV C odwiedziły Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznali się z poszczególnymi strefami, pomieszczeniami oraz ofertą Iwest-Parku. Wirtualne biura pracy, preinkubacja oraz doradztwo i szkolenia to tylko niektóre propozycje dla przyszłych przedsiębiorców.
Szkolnym koordynatorem Tygodnia Przedsiębiorczości w ZSE jest p. Beata Pawlak.
Klasa I G w Oddziale ZUS w Pile
W ramach lekcji podstawy przedsiębiorczości 18. listopada klasa I G zwiedziła Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile. W czasie przedmiotowej wycieczki uczniowie zapoznali się z salą obsługi klienta, archiwum, a także obejrzeli film na temat historii oraz roli ubezpieczeń w Polsce.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole rozpoczął się od konkursu z okazji 80 - lecia ZUS. W I etapie szkolnego konkursu wiedzy „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych" wzięły udział dwie klasy czwarte: IV B oraz IV C. Do II etapu zakwalifikowały się uczennice z klasy IV B: Katarzyna Hundt, Agnieszka Pufal oraz Joanna Struszewska.
XXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
5. listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięli w niej udział uczniowie klas III B oraz IV B. Hasło przewodnie tegorocznej, już XXVIII edycji, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”, a honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W naszej szkole w etapie szkolnym wzięło udział 13. uczniów. Olimpiada ma na celu zwiększanie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną oraz poszerzanie wiedzy o współczesnej gospodarce. Formuła olimpiady ma na celu sprawdzenie wiedzy ekonomicznej, jak również sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Podczas zawodów szkolnych uczniowie zmagali się z pytaniem opisowym, które mogli wybrać z dwóch podanych. Następnie mieli do rozwiązania zadanie z podstaw ekonomii i na koniec test składający się z 30. pytań jednokrotnego wyboru. Lista osób, które zakwalifikowały się do zawodów II stopnia (okręgowych), zostanie ogłoszona do 3. grudnia na stronie www.owe.pte.pl.
Koordynatorem OWE w naszej szkole jest p. Małgorzata Kończak.
Praktyki w laboratorium Politechniki Poznańskiej
Uczennice klasy III C w zawodzie technik ekonomista w dniach 13-17 października wraz z opiekunem p. Małgorzatą Kończak uczestniczyły w praktykach w laboratorium Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców”. Codziennie przez osiem godzin uczennice ćwiczyły zdobyte umiejętności i poszerzały wiedzę z zakresu obsługi programów finansowo - księgowych. Głównym celem zajęć w laboratorium było zapoznanie się z obsługą systemu „ENOVA”, wspomagającego całościową obsługę magazynu, sprzedaży oraz kadr i płac. Uczennice bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się także dużą wiedzą. Chętnie brały udział w ćwiczeniach grupowych, związanych z przeprowadzaniem rekrutacji na określone stanowisko pracy. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności wykorzystają w dalszej nauce i przyszłym życiu zawodowym.
ROK SZKOLNY 2013/2014

KONKURSY EKONOMICZNE
OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ
Etap szkolny - dnia 6.11.2013
6 listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia Ogólnopolskiej XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięli w niej udział uczniowie klas II b, III b, IV b i IV c. Hasło przewodnie tegorocznej OWE brzmi: „Strefa euro - szansa czy zagrożenie?”. Celem olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Podczas zawodów szkolnych 14 uczniów z naszej szkoły zmagało się z pytaniem opisowym, który mogli wybrać spośród dwóch. Następnie uczniowie obliczali zadanie z podstaw ekonomii z zakresu kategorii kosztu całkowitego, przeciętnego i krańcowego oraz optimum ekonomicznego. Ostatnia część olimpiady to test składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Lista osób zakwalifikowanych do zawodów II stopnia (okręgowych) wraz z wynikami etapu zostanie ogłoszona do 02.12.2013 na stronie www.owe.pte.pl.
Koordynatorem OWE – etap szkolny jest p. Dorota Starszak.

Etap okręgowy
10 stycznia odbyły się zawody II stopnia (okręgowe) XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi: „Strefa EURO – szanse czy zagrożenie?”. Do zawodów przystąpiło 119 uczniów ze szkół z województwa wielkopolskiego. W tej grupie znalazł się nasz uczeń z klasy IV b - JAKUB KOSMOWSKI. Uczestnicy olimpiady odpowiadali na jedno pytanie o charakterze ogólnym, nawiązujące do hasła przewodniego olimpiady oraz rozwiązywali zadanie z analizy finansowej i 30 pytań testowych. Ogłoszenie przez Komitet Główny OWE wyników zawodów II stopnia (okręgowych) oraz listy osób zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych) nastąpi do 6 lutego.
Życzymy powodzenia!

TURNIEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO - MENADŻERSKICH
Etap szkolny - dnia 18.12.2013
18 grudnia odbył się etap szkolny XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50 zadań, zawierających problematykę ekonomiczną z tematem przewodnim: „Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie”. Spośród biorących udział wyłoniono 3 osoby, które wezmą udział w turnieju na szczeblu okręgowym. Są to (w kolejności zdobytych punktów): Jakub Kosmowski z klasy IV b, Darek Wielicki z klasy II b i Kasia Leśniewska z klasy IVc. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym.
Konkurs koordynowała pani L. Czepulonis.

Etap okręgowy - dnia 05.03.2014
Jakub Kosmowski z klasy IV B dostał się do grona finalistów XIX edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Uczestnicząc w etapie okręgowym turnieju, który miał miejsce 5 marca w Szczecinku, spełnił kryteria uprawniające go do udziału w centralnym finale. Finał turnieju odbędzie w Rzeszowie na początku kwietnia. Już sam awans do grona finalistów jest premiowany zwolnieniem z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tak więc Kuba ma część pisemną egzaminu "w kieszeni”. Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy zajęcia jak najlepszego miejsca w finale.

KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI "AKADEMIA KSIĘGOWEGO"
14 stycznia odbył się I etap szóstej edycji Konkursu z Rachunkowości – Akademia Księgowego. W I etapie udział wzięło 407 uczniów z  28 szkół z województwa wielkopolskiego i lubuskiego. Z naszej szkoły udział wzięło 6 uczennic z klasy III B, IV B oraz IV C. Do II etapu zakwalifikowało się 70 osób z największą liczbą uzyskanych punktów.
Koordynatorem konkursu była p. M. Kończak.

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
2 kwietnia grupa czterdziestu uczniów z klas I C i I B uczestniczyła w XI edycji „Dnia Przedsiębiorczości”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.„Dzień Przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: - odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy, - zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, - pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, - doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, - zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą. Nasi uczniowie wybrali różne miejsca pracy, było ich dwadzieścia. Najliczniejszą grupę gościł Odział ZUS w Pile. Młodzież miała okazję po raz pierwszy przyjrzeć się funkcjonowaniu firm, konkretnych stanowisk pracy, a także poszerzyć swoją wiedzę, realizując ideę „Dnia Przedsiębiorczości”. Program koordynowała p. L. Czepulonis.

INNE DOKUMENTY
Druki i forumlarze
Akty prawne