Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Matura 2018
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Matura 2018

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2018 Ustna
HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO MAJ 2018 Pisemna
OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY Opłata
Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO Informacja
Komunikat dyrektora CKE z 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zasad przeprowadzania wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej Komunikat
Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 Komunikat
Komunikat dyrektora CKE z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki Komunikat
Komunikat dyrektora dyrektora CKE z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018 roku Komunikat
Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego Nowa matura
Stara matura
Terminarz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/18 Terminarz 2018
Tematy maturalne z języka polskiego
Centralna Komisja Egzaminacyjna Egzamin Maturalny 2018
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Egzamin Maturalny 2018

Do otworzenia plików typu "pdf" wymagany jest program Adobe Reader.
Pobierz program Adobe Reader