Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Kadra
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

👥
Kadra
Dyrektor Magdalena Michalska
Wicedyrektor Monika Jeż
Kierownik internatu Jolanta Wysocka
Język polski Iwona Bryłka - Płaczek
  Magdalena Jóźwicka
  Inocenta Rogusz
Matematyka Ewa Czajkowska
  Alicja Dzidziul
  Sobiesława Gryszkiewicz - Szpek
Język angielski Izabela Strzyżewska
  Radosław Spychalski
  Anita Taterka
Język niemiecki Magdalena Bednarek
  Iwona Lasocka
Historia Dorota Małuch
  Anna Żółtowska
Geografia Beata Pawlak
  Małgorzata Witt - Łukasik
Chemia Kamilla Skrobot
Fizyka Andrzej Kobus
Biologia Kamilla Skrobot
Wiedza o społeczeństwie Anna Żółtowska
Wychowanie fizyczne Jolanta Jagła
  Monika Jeż
  Sławomir Świderski
Przedmioty ekonomiczne Lidia Czepulonis
  Błażej Grzewka
  Agnieszka Jakubowska
  Lucyna Jankowska
  Beata Pawlak
  Dorota Starszak
  Renata Strojna
Przedmioty organizacji reklamy Anna Lejba
Przedmioty informatyczne Tomasz Bigos
  Alicja Dzidziul
  Piotr Gorzelańczyk
  Andrzej Kobus
  Wojciech Małuch
  Jakub Małuch
  Wiesława Kozłowska
Wiedza o kulturze Inocenta Rogusz
Religia s. Anna Miecińska
Przygotowanie do życia w rodzinie Kamilla Skrobot
Pedagog Magdalena Wiza
Biblioteka Barbara Chlebek
  Małgorzata Witt-Łukasik
Wychowawcy internatu Alina Antczak
  Ewa Czerniakiewicz
  Beata Gębala
  Andrzej Kobus
  Agnieszka Maślanka
  Mirosława Michałek
  Kamilla Skrobot
  Kamila Solis
  Marzena Waszak
  Jolanta Wysocka