Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - EFS
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz. II

Szkoła otrzymała oprogramowanie dla zawodu technik ekonomista, technik rachunkowości współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracownie komputerowe nr 28 i 33 oraz centrum multimedialne szkoły współfinansowane z EFS

Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie do pracowni komputerowych nr 28 i 33 oraz do centrum multimedialnego szkoły, które znajduje się w bibliotece szkolnej. Zakup został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.