Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - ECDL
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat


Czym jest ECDL?

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) jest międzynarodowym certyfikatem zaświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy sieci komputerowej. W celu uzyskania certyfikatu trzeba zdać 7 egzaminów obejmujących następujące treści: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych.

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych przyczynia się do: przygotowania obywateli Europy do życia w Społeczeństwie Globalnej Informacji; podniesienia poziomu umiejętności wykorzystania komputerów w pracy zawodowej i życiu codziennym; wprowadzenia i ujednolicenia poziomu kwalifikacji, niezależnego od kierunku i poziomu wykształcenia pracowników; umożliwienia przemieszczania się pracowników pomiędzy krajami w ramach Wspólnoty Europejskiej. Certyfikat ECDL bezterminowo zachowuje swoją ważność.

ECDL w naszej szkole

Szkoła podpisała umowę - porozumienie o popularyzację ECDL między szkołą a Polskim Towarzystwem Informatycznym PTI. Koordynatorem pomiędzy naszą szkołą a Polskim Biurem ECDL jest pani Alicja Dzidziul. Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile jest certyfikowanym LABORATORIUM EDUKACYJNYM ECDL, w którym mogą odbywać się egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Egzaminatorem w naszej szkole jest pani Alicja Dzidziul.

Zgodnie ze szkolnym systemem oceniania z technologii informacyjnej - osoba, która zdobędzie certyfikat ECDL będzie miała podniesioną o jeden stopień ocenę z tego przedmiotu na koniec roku.

Więcej informacji o ECDL na stronie: ecdl.com.pl