Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - dodatkowe_dni_wolne
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

👥
Dodatkowe dni wolne
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
11.01.2018 r. czwartek egzamin pisemny z kwalifikacji
30.04.2018 r. poniedziałek dzień wolny
02.05.2018 r. środa dzień wolny
04.05.2018 r. piątek egzamin maturalny
07.05.2018 r. poniedziałek egzamin maturalny
08.05.2018 r. wtorek egzamin maturalny
01.06.2018 r. piątek dzień wolny
19.06.2018 r. wtorek pisemny egzamin zawodowy elektroniczny z kwalifikacji