2G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 religia MA Sala 24 godz.wych RS Sala 15 M2 J2-2/2 BP Sala 21 M3 J1-1/2 WM Sala PINF M3 J1-1/2 WM Sala PINF
M3 J2-2/2 PG Sala 29
2 8:50- 9:35 M2 J2-1/2 BP Sala 13
M2 J3-2/2 TB Sala 28
mat EC Sala 5 wos Sala 27 M3 J1-1/2 WM Sala PINF
M2 J2-2/2 BP Sala 13
M1 J 4-1/2 PG Sala 29
M2 J3-2/2 TB Sala 28
3 9:45-10:30 j.ang-1/2 RS Sala 15
r_informat.-2/2 TB Sala 28
j.polski IR Sala 20 M2 J3-1/2 TB Sala 16
M1 J3-2/2 CI Sala 33
religia MA Sala 24 M1 J 4-1/2 PG Sala 29
j.ang-2/2 RS Sala 15
4 10:45-11:30 j.niem-1/2 IL Sala 7
r_informat.-2/2 TB Sala 28
j.polski IR Sala 20 M2 J3-1/2 TB Sala 34
M1 J3-2/2 CI Sala 33
wf-1/2 Sala gim 3
wf-2/2 JJ Sala gim 1
M1 J1-1/2 WM Sala PINF
M1 J 4-2/2 PG Sala 29
5 11:40-12:25 M3 J2-1/2 PG Sala 29
j.niem-2/2 IL Sala 7
M1 J 4-1/2 PG Sala 29
M3 J1-2/2 WM Sala PINF
wf-1/2 Sala gim 3
wf-2/2 JJ Sala gim 1
wf-1/2 Sala gim 3
wf-2/2 JJ Sala gim 1
M1 J1-1/2 WM Sala PINF
M1 J 4-2/2 PG Sala 29
6 12:35-13:20 M3 J2-1/2 PG Sala 29
j.ang-2/2 RS Sala 15
M1 J 4-1/2 PG Sala 29
M3 J1-2/2 WM Sala PINF
mat EC Sala 5 r_matematyka EC Sala 5 M3 J2-1/2 PG Sala 29
M1 J1-2/2 WM Sala PINF
7 13:25-14:10 j.polski IR Sala 20 r_informat.-1/2 TB Sala 21
M1 J 4-2/2 PG Sala 28
j.ang-1/2 RS Sala 15
M3 J2-2/2 PG Sala 29
r_matematyka EC Sala 5 M1 J3-1/2 CI Sala 33
M1 J1-2/2 WM Sala PINF
8 14:15-15:00 M2 J2-1/2 BP Sala 21 r_informat.-1/2 TB Sala 21
M1 J 4-2/2 PG Sala 28
M3 J2-2/2 PG Sala 29   M1 J3-1/2 CI Sala 33
M3 J1-2/2 WM Sala PINF
Obowiązuje od: 17.05
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum