2D
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf-3/3 #w2 Sala gim 3 org. sp.rekl-1/2 AJ Sala 22
z_angielski-2/2 AT Sala 26
r_informat.-1/2 MH Sala 33
j.ang-2/2 AT Sala 26
wf-1/3 MJ Sala gim 2 wf-3/3 #w2 Sala gim 3
2 8:50- 9:35 wf-1/3 MJ Sala gim 2
wf-3/3 #w2 Sala gim 3
proj. kamp.r LA Sala 38 r_informat.-1/2 MH Sala 33
j.ang-2/2 AT Sala 26
wf-1/3 MJ Sala gim 2 j.polski JM Sala 16
3 9:45-10:30 j.niem-1/2 IL Sala 7
r_informat.-2/2 MH Sala 22
mar. w dzał AJ Sala 34 org. sp.rekl-1/2 AJ Sala 22
org. sp.rekl-2/2 LJ Sala 29
org. sp.rekl AJ Sala 34 j.polski JM Sala 16
4 10:45-11:30 z_angielski-1/2 AT Sala 26
r_informat.-2/2 MH Sala 22
sp w reklam. LJ Sala 32 org. sp.rekl-1/2 AJ Sala 22
org. sp.rekl-2/2 LJ Sala 29
mar. w dzał AJ Sala 34 org. sp.rekl AJ Sala 34
5 11:40-12:25 proj. kamp.r LA Sala 32 mat AD Sala 7 j.ang-1/2 AT Sala 26
rys. i liter-2/2 LA Sala 2
j.ang-1/2 AT Sala 26
j.niem-2/2 IL Sala 7
org. sp.rekl AJ Sala 34
6 12:35-13:20 wos Sala 27 religia MA Sala 24 rys. i liter-1/2 LA Sala 2
j.ang-2/2 AT Sala 26
j.ang-1/2 AT Sala 26
org. sp.rekl-2/2 LJ Sala 33
mar. w dzał AJ Sala 34
7 13:25-14:10 mat AD Sala 5 sp w reklam. LJ Sala 32 mar. w dzał AJ Sala 34 r_j.polski JM Sala 16 r_j.polski JM Sala 16
8 14:15-15:00 sp w reklam. LJ Sala 32 religia MA Sala 24 godz.wych AJ Sala 34 r_j.polski JM Sala 16  
Obowiązuje od: 17.05
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum