3G
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 M3 J2-1/2 TB Sala 28
r_informat.-2/2 MH Sala 22
r_matematyka AD Sala 7   M4 J2-2/2 TB Sala 28 religia MA Sala 24
2 8:50- 9:35 r_informat.-2/2 MH Sala 22 mat AD Sala 7 j.polski JM Sala 16 j.niem-1/2 IL Sala 7
M4 J2-2/2 TB Sala 28
godz.wych WM Sala 38
3 9:45-10:30 u_hist.i sp. DM Sala 27 wf-wf1 JJ Sala gim 1
wf-wf2 Sala gim 3
mat AD Sala 7 j.polski JM Sala 16 M4 J1-1/2 CI Sala 33
M3 J2-2/2 TB Sala 28
4 10:45-11:30 u_hist.i sp. DM Sala 27 wf-wf1 JJ Sala gim 1
wf-wf2 Sala gim 3
r_matematyka AD Sala 7 j.polski JM Sala 16 religia MA Sala 24
5 11:40-12:25 wf-wf1 JJ Sala gim 1
wf-wf2 Sala gim 3
j.ang-1/2 RS Sala 15
M3 J3-2/2 TB Sala 28
M4 J2-1/2 TB Sala 28
M4 J1-2/2 CI Sala 33
M4 J3-1/2 KO Sala 29
M3 J3-2/2 TB Sala 28
M3 J3-1/2 TB Sala 28
M4 J3-2/2 CI Sala 33
6 12:35-13:20 mat AD Sala 5 j.ang-1/2 RS Sala 15
M3 J3-2/2 TB Sala 28
M4 J2-1/2 TB Sala 28
M4 J1-2/2 CI Sala 33
M4 J3-1/2 KO Sala 29
M3 J3-2/2 TB Sala 28
M3 J3-1/2 TB Sala 28
M4 J3-2/2 CI Sala 33
7 13:25-14:10 j.ang-1/2 RS Sala 15 M4 J1-1/2 CI Sala 29
j.ang-2/2 RS Sala 15
M3 J3-1/2 TB Sala 28
M4 J1-2/2 CI Sala 33
M3 J3-1/2 TB Sala 28
j.niem-2/2 IL Sala 7
r_informat.-1/2 PG Sala 29
M3 J3-2/2 TB Sala 28
8 14:15-15:00   M4 J1-1/2 CI Sala 29
j.ang-2/2 RS Sala 15
M3 J3-1/2 TB Sala 28
j.ang-2/2 RS Sala 15
M3 J3-1/2 TB Sala 28 r_informat.-1/2 PG Sala 29
M3 J3-2/2 TB Sala 28
Obowiązuje od: 17.05
Drukuj plan
wygenerowano 17.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum