Marzec 7, 2017

PCK

O SZKOLNYM KOLE PCK

Szkolne koło PCK przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile działa od wielu lat. Z roku na rok jest coraz więcej działaczy chętnych do pracy w wolontariacie. Obecnie Szkolne koło PCK liczy ponad 40 członków. Szkolną działalność wspiera opiekunka pani Beata Pawlak. Zarząd Koła udziela również pomocy finansowej członkom będącym w trudniej sytuacji materialnej. Na naszą pomoc może liczyć każdy, kto jej potrzebuje. Naszym entuzjazmem zarażamy młodsze pokolenia, aby one w przyszłości mogły podjąć pracę w wolontariacie. Spotykamy się na dwóch świątecznych zebraniach: bożonarodzeniowym oraz wielkanocnym i dzielimy się między sobą tym, co udało nam się zrobić na rzecz drugiego człowieka. Za pracę, którą wykonujemy, jesteśmy wyróżniani nawet na szczeblu rejonowym. Wiele sukcesów osiąga drużyna sanitarna, która biorąc udział w zawodach pierwszej pomocy zajmowała najwyższe miejsca oraz zaczęła propagować pierwszą pomoc wśród młodzieży gimnazjalnej. 

Skład zarządu

WYDARZENIA SZKOLNEGO KOŁO PCK I WOLONTARIATU

SKŁAD ZARZĄDU PCK

  • PrzewodniczącyGracjan Zygmunt
  • Zastępca przewodniczącego: Klaudia Sokołowksa
  • Kronikarze: Nikola Gruszczyńska i Sandra Słowik

ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK

– szkolenie wolontariuszy (szkolenie podstawowe oraz język migowy)
– pomoc niepełnosprawnym dzieciom
– współpraca z: Bankiem Żywności, Wolontariatem, Domami Dziecka, Zarządem Rejonowym PCK
– zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka w Jastrowiu
– udział w Mistrzostwach I Pomocy
– ogranizacja komkursu dla klas I z zakresu pierwszej pomocy
– pomoc mlodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile będącej w trudnej sytuacji

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA PCK

Dnia 28 września 2011r. drużyna sanitarno – medyczna w składzie: Iwona Dołgopoł, Paulina Potocka, Joanna Soszyńska, Dominika Wasiak, Barbara Mańska z opiekunem p. Teresą Myszkowską udała się z wizytą do Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie. Tam propagowałyśmy wśród uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej pierwszą pomoc w sytuacjach zagrożenia życia. Pokazy odbyły się w sali gimnastycznej pod opieką głównego inicjatora tego spotkania p. Jowity Szpakowicz. Drużyna sanitarna pokazała swoje umiejętności młodym uczestnikom tego spotkania, aby zarazić ich swoim entuzjazmem, zapałem związanym z pierwszą pomocą, aby i oni w przyszłości mogli cieszyć się z niesionej pomocy drugiemu człowiekowi.

DO POBRANIA

Artykuł poświęcony szkolnemu kole PCK

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu