Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile - Samorząd Uczniowski
Prosimy o zapoznanie się polityką plików cookies funkcjonującą na stronie www.zse.pila.pl. Zamknij komunikat

👥
Samorząd Uczniowski
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA: Klaudia Sokołowska
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Dominika Grykier
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
mgr Agnieszka Jakubowska
mgr Lucyna Jankowska
mgr Iwona Lasocka
WYDARZENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Wybrane aktualności
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK 2017/2018doc
DZIAŁANIA STAŁE
- Spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych: planowanie pracy i przydział czynności na najbliższy
   okres czasu.
- Prowadzenie akcji „Szczęśliwego numerka” - codzienne losowanie przez przedstawicieli Rady SU.
- Opiniowanie dokumentacji szkolnej.
- Typowanie uczniów do nagrody Prezesa Rady Ministrów.