„…Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież…

i pozostaniesz w jasnym świecie,

jest coś, co mrokom się opiera,

jest pamięć.

A ona nie umiera…”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 29 marca zmarł Pan Hieronim Czarny  – długoletni, zasłużony nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

Hieronim Czarny rozpoczął pracę w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych we wrześniu
1956 roku. W 1971 r. został  powołany na stanowisko wicedyrektora ds. dydaktyczno-wychowawczych. W pracy pedagogicznej cechowała go duża solidność i wyróżniające wyniki. Był autorem programów nauczania organizacji i techniki handlu oraz programów praktyk zawodowych dla szkół spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”, a także autorem podręcznika do nauki organizacji i techniki handlu.

Jako wicedyrektor szkoły wykazał się szczególnie dużym zaangażowaniem w pracy, rzetelnością a także umiejętnością właściwego kształtowania stosunków międzyludzkich. Zawsze okazywał dużą pomoc młodym nauczycielom, otaczając ich merytoryczną opieką i życzliwością.

Oprócz pracy zawodowej angażował się społecznie w pracy organów samorządowych gminnych spółdzielni i ich związków. Pracował też społecznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.

Od września 1990 r. dyrektor Hieronim Czarny przeszedł na emeryturę. Nadal utrzymywał jednak stały kontakt ze szkołą.

Był dyrektorem wymagającym wiele od siebie i innych, był bardzo pracowitym i emocjonalnie zaangażowanym we wszystkie sprawy szkoły. Był bardzo dobrym organizatorem. Wśród grona pedagogicznego był niekwestionowanym autorytetem

Lubił młodzież i był przez nią szanowany. Wyrazy sympatii mogliśmy obserwować niejednokrotnie, np. podczas organizowanych zjazdów klasowych a także w czasie jubileuszy szkoły.

 Za swoją pracę i szczególne zaangażowanie dyrektor Hieronim Czarny był wielokrotnie odznaczany, wyróżniany i nagradzany.

Otrzymał wiele odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych, w tym:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,

– Medal Komisji Edukacji Narodowej,

– Odznakę Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego,

– Złotą Odznakę ZNP,

– Złotą Odznakę Honorową Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

– Medal za wybitne zasługi w rozwoju oświaty woj. pilskiego,

– Odznakę Honorową „Za zasługi w rozwoju Piły”.

 Otrzymał też liczne nagrody Prezesa Zarządu Głównego Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” .

Dyrektor Hieronim Czarny pozostanie na zawsze w naszej pamięci jako przykład prawego, życzliwego i DOBREGO CZŁOWIEKA.

 

Dyrekcja i pracownicy

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek na Cmentarzu Komunalnym o 12.00 wejście od strony ul. Motylewskiej

© Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile

Realizacja KK

felis Phasellus sem, lectus consequat. velit, elit. Skip to content