Marzec 7, 2017

Młody ekonomista

KONKURSY EKONOMICZNE

12. EDYCJA PROGRAMU „DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

25. marca grupa uczniów naszej szkoły (klasa I B) uczestniczyła w „Dniu Przedsiębiorczości”, organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. „Dzień Przedsiębiorczości” to program skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
– odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania  danego    zawodu,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.
Nasi uczniowie wybrali różne miejsca pracy: urząd skarbowy, biuro rachunkowe, firmy handlowe i produkcyjne. Tradycyjnie najliczniejsza grupa gościła w Oddziale ZUS w Pile. 
Program koordynowała p. Lidia Czepulonis. 
KONKURS „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”

Z okazji 80-lecia ZUS 16. marca w Poznaniu odbył się drugi etap konkursu „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”. Naszą szkołę, a zarazem powiat pilski reprezentowały uczennice klasy IV B: Katarzyna Hundt, Agnieszka Pufal oraz Joanna Struszewska. 

Turniej Talentów – Akademia Księgowego
9. stycznia odbył się etap szkolny Turnieju Talentów – Akademia Księgowego, organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Wzięło w nim udział pięć uczennic z klas maturalnych. Etap ten składa się z 50. pytań testowych jednokrotnego wyboru. Do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostanie 70. uczniów z najwyższą liczbą punktów spośród wszystkich uczestników etapu szkolnego. Trzymamy kciuki za nasze uczennice i życzymy zakwalifikowania się do kolejnego etapu, który odbędzie się w Poznaniu. 
Koordynatorem w naszej szkole jest p. Małgorzata Kończak.
XX Ogólnopolski Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich

15. grudnia odbył się etap szkolny XX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z 50. zadań, zawierających problematykę ekonomiczną z tematem przewodnim: „Podejmowanie działalności gospodarczej w aktualnych uwarunkowaniach prawno-ekonomicznych”. Spośród biorących udział wyłoniono 3 osoby, które wezmą udział w turnieju na szczeblu okręgowym. Są to: Darek Wielicki, Natalia Kalas i Łukasz Kołda – wszyscy z klasy III B. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okręgowym. 
Konkurs koordynowała p. Lidia Czepulonis. 
XV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości

5. grudnia uczennice klasy IV B, Agnieszka Pufal i Joanna Struszewska, wzięły udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez Koło Naukowe Rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy musieli odpowiedzieć na 25. pytań testowych. Po pierwszym etapie została wyłoniona grupa 29. najlepszych uczestników, która wzięła udział w drugim etapie konkursu. W tym etapie uczestnicy musieli udzielić odpowiedzi na pytania ekspertów, dokonać dekretacji dokumentów księgowych oraz policzyć zadania związane z naliczeniem amortyzacji. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowała się Joanna Struszewska. 
Opiekunem uczennic była p. Małgorzata Kończak. 
„Chcę być przedsiębiorczy”

Nasza szkoła jest uczestnikiem projektu „Chcę być przedsiębiorczy – podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Udział w projekcie polega na wdrożeniu w roku szkolnym 2014/2015 narzędzi, składających się na innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Patronatem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Koordynatorem jest p. Beata Pawlak. 
Praktyka w laboratorium Politechniki Poznańskiej

W dniach od 17. do 21. listopada uczniowie klasy III B odbywali praktykę zawodową w laboratorium Politechniki Poznańskiej. Działalność laboratorium jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jako element programu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”. Praktykanci zapoznali się z zintegrowanym system informatycznym wspomagającym zarządzanie zasobami oraz procesami w firmie o nazwie ENOVA. Pracowali w dwóch modułach tego programu. Były to: Kadry i Płace oraz Handel. Poza tym przygotowywali prezentację firmy, redagowali CV oraz list motywacyjny, wykonywali szereg czynności związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników. Uczniowie otrzymali dzienniki praktyk zawodowych, materiały dydaktyczne oraz pendrivy. Każdego dnia mieli zapewniony ciepły posiłek, a w ostatnim dniu otrzymali certyfikat potwierdzający ukończenie praktyki zawodowej w ramach projektu.
Szkolnym opiekunem praktykantów była p. Lucyna Czapiewska. 
Odwiedziny w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

20. i 21. listopada klasy II G oraz IV C odwiedziły Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Uczniowie zapoznali się z poszczególnymi strefami, pomieszczeniami oraz ofertą Iwest-Parku. Wirtualne biura pracy, preinkubacja oraz doradztwo i szkolenia to tylko niektóre propozycje dla przyszłych przedsiębiorców. 
Szkolnym koordynatorem Tygodnia Przedsiębiorczości w ZSE jest p. Beata Pawlak. 
Klasa I G w Oddziale ZUS w Pile

W ramach lekcji podstawy przedsiębiorczości 18. listopada klasa I G zwiedziła Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile. W czasie przedmiotowej wycieczki uczniowie zapoznali się z salą obsługi klienta, archiwum, a także obejrzeli film na temat historii oraz roli ubezpieczeń w Polsce.
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2014

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w naszej szkole rozpoczął się od konkursu z okazji 80 – lecia ZUS. W I etapie szkolnego konkursu wiedzy „Warto więcej wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych” wzięły udział dwie klasy czwarte: IV B oraz IV C. Do II etapu zakwalifikowały się uczennice z klasy IV B: Katarzyna Hundt, Agnieszka Pufal oraz Joanna Struszewska. 
XXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

5. listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wzięli w niej udział uczniowie klas III B oraz IV B. Hasło przewodnie tegorocznej, już XXVIII edycji, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”, a honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W naszej szkole w etapie szkolnym wzięło udział 13. uczniów. Olimpiada ma na celu zwiększanie zainteresowania uczniów tematyką ekonomiczną oraz poszerzanie wiedzy o współczesnej gospodarce. Formuła olimpiady ma na celu sprawdzenie wiedzy ekonomicznej, jak również sprzyja rozwojowi samodzielnego myślenia. Podczas zawodów szkolnych uczniowie zmagali się z pytaniem opisowym, które mogli wybrać z dwóch podanych. Następnie mieli do rozwiązania zadanie z podstaw ekonomii i na koniec test składający się z 30. pytań jednokrotnego wyboru. Lista osób, które zakwalifikowały się do zawodów II stopnia (okręgowych), zostanie ogłoszona do 3. grudnia na stronie www.owe.pte.pl
Koordynatorem OWE w naszej szkole jest p. Małgorzata Kończak. 
Praktyki w laboratorium Politechniki Poznańskiej

Uczennice klasy III C w zawodzie technik ekonomista w dniach 13-17 października wraz z opiekunem p. Małgorzatą Kończak uczestniczyły w praktykach w laboratorium Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców”. Codziennie przez osiem godzin uczennice ćwiczyły zdobyte umiejętności i poszerzały wiedzę z zakresu obsługi programów finansowo – księgowych. Głównym celem zajęć w laboratorium było zapoznanie się z obsługą systemu „ENOVA”, wspomagającego całościową obsługę magazynu, sprzedaży oraz kadr i płac. Uczennice bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały się także dużą wiedzą. Chętnie brały udział w ćwiczeniach grupowych, związanych z przeprowadzaniem rekrutacji na określone stanowisko pracy. Mamy nadzieję, że zdobyte umiejętności wykorzystają w dalszej nauce i przyszłym życiu zawodowym. 
Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu