Marzec 7, 2017

List do rodziców

Szanowni państwo

W procesie kształcenia doniosłą rolę odgrywa czytanie, które powinno być czymś ważnym.  Na równi z pisaniem jest ono  podstawową umiejętnością współczesnego człowieka. Książka wspiera proces uczenia.

Starsze dzieci i dorastająca młodzież potrzebują naszego wsparcia w zakresie potrzeb czytelniczych zmieniających się wraz z wiekiem. Im starsze dziecko, tym trudniejsze teksty, tym bogatsze słownictwo, tym więcej informacji do przyswojenia.

W trudnym okresie dorastania na pierwszy plan wysuwa się proces kształtowania tożsamości, a odpowiednia lektura może pomóc w odnalezieniu swojego miejsca
w społeczeństwie i otaczającej nas rzeczywistości.

Pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa.

Kto czyta :

 • ma mniejsze problemy ze skupieniem uwagi,
 • szybciej zapamiętuje nowe informacje,
 • osiąga lepsze wyniki w nauce,
 • robi mniej błędów ortograficznych i łatwiej pisze prace na dany temat,
 • powiększa swój zasób słownictwa,
 • umie poprawnie wyrażać swoje myśli i uczucia,
 • łatwiej kojarzy fakty i rozumie otaczającą rzeczywistość,
 • wie więcej i ma mnóstwo tematów do rozmów,
 • rozwija się emocjonalnie, powiększa empatię,
 • poprawia pamięć, ćwiczy mózg,
 • rozwija myślenie, wyobraźnię, pobudza kreatywność,
 • wyrabia cierpliwość.

Książka może wiele nauczyć i też być chwilą relaksu. Zawsze warto znaleźć czas na czytanie. Statystyki podają, że w naszym kraju czyta się bardzo mało książek. Spadek czytelnictwa dotyka każdej grupy wiekowej. Jeśli ta tendencja się nie zatrzyma, to dosięgnie nas tak zwany analfabetyzm wtórny, czyli nie będziemy potrafili właściwie korzystać       z naszego ojczystego języka w sposób wszechstronny. Nie dopuśćmy do tego!

BIBLIOTEKARZE

Facebook
Twitter
YouTube
SOCIALICON
SOCIALICON
Font Resize
Zmień opcje kontrastu